سري پنجم اسناد انتقال مجروحان قيام آبان مشخصات و اسناد انتقال 24 مجروح و مصدو م قيام آبان به بيمارستان در تهران در روزهاي 25 و 26 و 27 آبان 1398

اطلاعيه كميسيون امنيت شوراى ملى مقاومت ايران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s