محمد صفايي معاون سفير و احمد ظريف رئيس ايستگاه وزارت اطلاعات آخوندها.. هماهنگ كننده فعاليتهاي مزدوران عليه مقاومت و پناهندگان ايراني در فرانسه

b5394b734b6d15082765968abfc013cf_L

                       كميسيون امنيت و ضد تروريسم

شوراي ملي مقاومت در روز 22 تير طي اطلاعيه يي اعلام كرد اطلاعات آخوندي و سفارت رژيم در پاريس، مزدوران قربانعلي حسين نژاد و مصطفي محمدي را براي ايجاد درگيري و زمينه سازي اقدامات تروريستي به دفتر شوراي ملي مقاومت در اور سور اواز فرستاد…. كه توسط ژاندارمري دستگير و مورد بازجويي قرار گرفته و از منطقه اخراج شدند. مزدور قربانعلي در حضور ژاندارمها اعتراف كرد كه مسئول اطلاعات در سفارت رژيم به نام «حميد عبادي» آنها را همراه با جهانگير شادانلو (مأمور افشا شده ملايان) موظف به اين اقدامات كرده و شماره تلفنهاي 0033758030701 و 0033140697959 را براي ارتباط در اختيار آنها قرار داده است .

کميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت طبق گزارشهاي دريافت شده از منابع داخل ايران در اين خصوص، جزييات بيشتري را به اطلاع هموطنان به ويژه پناهندگان سياسي مي رساند:

1- «حميد عبادي» يكي از اسامي مستعار احمد ظريف، رئيس ايستگاه وزارت بدنام در سفارت رژيم در پاريس و هماهنگ كننده مزدوران عليه مقاومت و پناهندگان ايراني در فرانسه است. او از مرداد سال 1390 در اين پست قرار گرفته و جانشين حسن جواديان، رئيس قبلي اين ايستگاه است كه به خاطر ناموفق بودن در انجام وظايفش عليه مجاهدين توبيخ شده بود.

2- احمد ظريف با هماهنگي و نظارت محمد صفايي، معاون علي آهني سفير رژيم در فرانسه، كار مي كند. صفايي مسئول طرح و برنامه هاي وزارت اطلاعات در فرانسه است. صفايي پيش از اين در سفارت رژيم در بروکسل طرحهاي اطلاعات عليه مقاومت در پارلمان اروپا را پيش مي برد.

3- معاون ايستگاه اطلاعات آخوندها در فرانسه مأموري به نام حسن گنجي معياري است و مأمور ديگري به نام شايسته كه  مسئول رمز سفارت است، در شمار همكاران احمد ظريف هستند.

4-احمد ظريف براي پيشبرد طرحهاي وزارت بدنام عليه مقاومت و پناهندگان ايراني از برخي انجمنهاي پوششي استفاده مي كند. يکي از اين انجمنها «انجمن قربانيان تروريسم خاورميانه» نام دارد كه يك شعبه وزارت اطلاعات است و در سال 1386 در تهران تأسيس شده است. مأموران اين انجمن به اصطلاح غيردولتي از ابتداي تأسيس آن به طور دائم از ايران به فرانسه رفت و آمد مي كنند.  از جمله در شهريور 1390 هيأتي از اين انجمن به سرپرستي سيد روح الله لطيفي رستمي به فرانسه رفت تا هماهنگيهاي لازم را عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران با سفارت رژيم به عمل آورد.

5-به موازات انجمنهايي كه توسط مأموران ايراني وزارت اطلاعات اداره مي شوند، رژيم يك انجمن فرانسوي به نام «با همديگر از آينده در مقابل گمراه كردن حفاظت كنيم» با نام اختصاري «پيس» را به كار گرفت كه با «انجمن قربانيان تروريسم خاورميانه» رابطه تنگاتنگ دارد. در تيرماه 1393 (ژوئن ۲۰۱۴) احمد ظريف تعدادي از افراد پيس را مأمور كرد تا در گردهمايي بزرگ مقاومت در ويلپنت پاريس اخلال كنند، اما شماري از آنها قبل از ورود به ويلپنت و تعدادي بعد از ورود شناسايي و توسط پليس اخراج شدند. همين مزدبگيران در بهمن 1392 و نيز اسفند 1393 با هدفهاي اطلاعاتي و تبليغاتي عليه مقاومت ايران به بازار شهر اورسوراواز رفتند که اهالي آنها را طرد و توسط ژاندارمري از منطقه اخراج شدند. دو نفر از افراد اين انجمن در آبان 1393 به ايران رفته و توسط وزارت اطلاعات توجيه شدند.

6- جهانگير شادانلو، مأمور افشا شده اطلاعات آخوندها در فرانسه، زير نظر احمد ظريف كار مي كند و حل و فصل امور حقوقي و اداري مزدوران را هم به عهده دارد. وي در هماهنگي با وزارت بدنام انتقال غيرقانوني مزدوران به فرانسه را از عراق و ايران ترتيب مي دهد. وي براي اينكار از مسير ترکيه و يونان استفاده مي كند. مزدور قربانعلي حسين نژاد در دي ماه 1391 از هتل مهاجر بغداد و عيسي آزاده در اسفند 1392  از تهران به كمك همين مأمور به فرانسه منتقل شدند. شادانلو همچنين دست اندركار تامين شغل و محل استقرار، اجاره ماشين، بلندگو و ساير الزامات براي تجمعات مزدوران اطلاعات عليه مقاومت ايران است.

7- وزارت اطلاعات از چند ماه  قبل به موازات آماده سازي مزدوران در داخل ايران براي بردن آنها به عراق و به كار گرفتن آنها در ورودي ليبرتي عليه مجاهدين، مزدور مصطفي محمدي را براي رفتن به پاريس توجيه و آماده كرد و يك مترجم ايراني وابسته به سفارت رژيم در پاريس را براي ترجمه لجن پراكني هاي او به زبان فرانسه، معين كرد. به دنبال آن، مزدور ابراهيم خدابنده و يک مأمور ديگر اطلاعات به نام مهدي جهانيان، مصطفي محمدي را نسبت به جزييات اقداماتي كه بايد در پاريس انجام دهد توجيه كردند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم با خاطر نشان كردن مجدد توطئه هاي مزدوران رژيم آخوندي عليه پناهندگان ايراني از مقامات مسئول فرانسه مي خواهد مأموران و جاسوسان وزارت اطلاعات رژيم را كه تنها مخل نظم عمومي و برهم زننده آسايش شهروندان فرانسوي و پناهندگان ايراني هستند، اخراج كنند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s