صد تا گل سرخ يك گل شمعداني – حميد باطبي (رحيم)

صد تا گل سرخ يك گل شمعداني – حميد باطبي (رحيم)

10574231_1533547033541108_3214564616117551038_nحميد باطبي كه همه رحيم صدايش مي كردند بچه فيروزكوه در نزديكي دماوند بود. كمي قبل از انقلاب در دانشگاه صنعتي اصفهان قبول شده بود كه بلافاصله به دليل فعاليت سياسي از تحصيل محرومش كرده بودند… بعد از سي خرداد به كشورهاي حوزه خليج فارس رفته و سپس از آن جا عازم منطقه شده بود و تا روز شهادتش عراق را ترك نكرد.
متانت و صبوري و بردباري يك ويژگي بارز رحيم بود، او همچنين بسيار پرتلاش بود.
با رحيم، همرزم ساليان، در جلالزاده و سپس بديع و اشرف با هم بوديم… تا روزي كه او در اشرف ماند و من آمدم ليبرتي و بعد…10644757_1533547380207740_5526417523174070062_o
روزي كه از اشرف به ليبرتي مي رفتم… نقيب احمد جلاد مشهور اشرف مانع مي شد كه وسايل كاريم از جمله كامپيوتر و صندلي را بياورم. بنا به مسئوليتش رفتم سراغ رحيم، آمد طي ده دقيقه نقيب احمد را وادار كرد كه سر كامپيوتر كوتاه بيايد… اما نقيب احمد صندلي را قبول نكرد… آن ده دقيقه رحيم بدون توجه به هرزه دريهاي جلاد قاتل مثل هميشه با همان آرامش هميشگيش، كار خودش را مي كرد.
رحيم در حمله دژخيمان مالكي و خامنه اي در 10 شهريور 92 (1 سپتامبر) به شهادت رسيد
يك عكس من و رحيم آن پشت در حال خنده را به رسم يادگاري گذاشته ام
يادش گرامي، روحش شاد و راهش پر رهرو باد
محمد اقبال Mohammad EGHBAL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s