فرانسوا #اولاند: هرگونه انتقال سياسي در #سوريه بايد شامل رفتن بشار #اسد باشد

فرانسوا اولاند:

هرگونه انتقال سياسي در سوريه بايد رفتن بشار اسد باشد

فرانسوا اولاند
فرانسوا اولاند

سازمان ملل – خبرگزاري فرانسه: رييس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند روز دوشنبه در سازمان ملل متحد گفت كه هرگونه انتقال سياسي در سوريه بايد دربرگيرنده رفتن بشار اسد باشد. وي گفت: ”هيچ كس نمي تواند يك راه حل سياسي را» با حضور اسد تصور كند.

اولاند در كنفرانس مطبوعاتي نيز گفت: «ما بايد بيشترين تلاش را براي رسيدن به يك انتقال سياسي در سوريه صورت دهيم. اين انتقاد بايد شامل رفتن بشار اسد باشد، هيچ چيزي تغيير نكرده است».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s