اطلاعيه شماره 9 – عكسهاي امروز – حدود 10 ميليون دلار خسارت، انهدام يا غير قابل استفاده شدن 357 بنگال، 10سالن، 275 كولر

اطلاعيه شماره 9

حدود 10 ميليون دلار خسارت،  انهدام يا غير قابل استفاده شدن 357 بنگال، 10سالن، 275 كولر

1 MARTYRS _ Camp Liberty 30 Octobre 2015
1 MARTYRS _ Camp Liberty
30 Octobre 2015

ميزان خسارت هاي ناشي از حمله  موشكي شب گذشته در ليبرتي كه برخي از عكسهاي آن ضميمه است، حدود 10 ميليون دلار تخمين زده ميشود. از جمله 131 بنگال بطور كامل منهدم و 226 بنگال غيرقابل استفاده شده است. 10 سالن نيز كاملا منهدم و يا غيرقابل استفاده شده است. 275 كولر نيز منهدم شده است.

2 MARTYRS _ Camp Liberty 30 Octobre 2015
2 MARTYRS _ Camp Liberty
30 Octobre 2015

علاوه بر اينها بخش زيادي از منابع آب و سوخت و فاضلاب و شبكه آبرساني و ژنراتورها وسيستم برق و خودروها و تاسيسات و كامپيوترها و وسايل زندگي از قبيل يخچال و ماشين لباس شويي و … منهدم شده است كه فيلمها و تصاوير آن موجود است.

3 MARTYRS _ Camp Liberty 30 Octobre 2015
3 MARTYRS _ Camp Liberty
30 Octobre 2015

هيات سازمان ملل متحد صبح امروز جمعه  30 اكتبر يك محل منهدم شده را كه مورد اصابت موشكها قرار گرفته بود از نزديك مشاهده كرد. اين هيأت پيكر20 شهيد را نيز در كمپ ليبرتي از نزديك ديد. 3 شهيد ديگر و شماري از مجروحان در بيمارستان در بغداد هستند.

4 MARTYRS _ Camp Liberty 30 Octobre 2015
4 MARTYRS _ Camp Liberty
30 Octobre 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s