مجاهد قهرمان حسن نورعلی، بیست و چهارمین شهید حمله موشکی به لیبرتی

مجاهد قهرمان حسن نورعلی، بیست و چهارمین شهید حمله موشکی به لیبرتی

مجاهد قهرمان حسن نورعلي
مجاهد قهرمان حسن نورعلي

بیست و چهارمین شهید حمله موشکی به لیبرتی، مجاهد قهرمان حسن نورعلی با ۳۴سال سابقه تشکیلاتی و حرفه‌یی در سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی، در اثر شدت جراحات وارده در حمله موشکی به‌شهادت رسید.
مجاهد خلق حسن نورعلی دانشجوی سال آخر مهندسی مکانیک در انگلستان بود که در سال ۱۳۶۰ به‌طور حرفه‌یی به مجاهدین پیوس

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s