شش هفته پس از حمله موشكي به ليبرتي، از خاكسپاري پيكرهاي شهيدان جلوگيري مي شود

شش هفته پس از حمله موشكي به ليبرتي، از خاكسپاري پيكرهاي شهيدان جلوگيري مي شود

MARTYRS-4
 MARTYRS _ Camp Liberty 30 Octobre 2015

كميته سركوب مجاهدان اشرفي شش هفته است   از خاكسپاري پيكر شهيدان حمله جنايتكارانه موشكي ۷ آبان۹۴ به ليبرتي جلوگیری  می کند.   این کمیته تحت امر فالح فياض، مشاور امنیتی دولت عراق است.

در روز 7 آبان 94 ليبرتي توسط عوامل رژيم ايران در دولت عراق  هدف حمله وحشيانه موشكي قرار گرفت كه به شهادت 24مجاهد خلق منجر شد. پنج روز بعد، مادر مجاهد فاطمه عباسي، در اثر شوك ناشي از اين حمله موشكي جنايتكارانه درگذشت.

در روز 13 آبان 94 دادگاه منطقه كرخ، طي نامه رسمي خواهان حضور مشاور حقوقي ساكنان در دادگاه براي تكميل پروسه اداري دفن شهيدان شد. اما كميته سركوب به رغم مراجعات و نامه نگاريهاي مكرر و روزانه ساكنان ليبرتي به مقامات عراقي و ملل متحد و مقامات آمريكايي، انتقال مشاور حقوقي ساكنان به دادگاه را حدود 20 روز به تأخير انداخت.  در روز اول آذر 94، مشاور قانوني را به دادگاه كرخ بردند و قاضي همان روز  طي دو حكم جداگانه دستور تحويل پيكرهاي 24 شهيد و همچنين مادر مجاهد فاطمه عباسي را صادر كرد. از این پس   هيچ بهانه یی براي خاكسپاري پيكرهاي شهيدان وجود نداشت. اما كميته سركوب همچنان در انجام خاکسپاری شهيدان كارشكني مي كند.

مقاومت ايران دبيركل ملل متحد، كميسر عالي پناهندگان، كميسر عالي حقوق بشر و مقامات امريكايي را به اقدام فوري براي پايان دادن به اين گونه اعمال ضد انساني فرا مي‌خواند، اقداماتي كه بسياري از قوانين و ميثاقهاي بين‌المللي را، كه احترام به پيكرهاي متوفيان را الزام آور مي شناسد، نقض مي‌كند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s