شعار «بزن آتش به اصل ولایت» در زندان گوهر دشت و به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و روحانی رهبران منفور نظام آخوندیويدئو –

شعار «بزن آتش به اصل ولایت» در زندان گوهر دشت

به آتش کشیدن عکسهای خامنه ای و روحانی رهبران منفور نظام آخوندی

به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج جشن چهارشنبه سوری را با امکانات محدود و در زیر چشم عوامل سرکوب در این زندان برگزار کردند. آنها همراه و همصدا با مردم سراسر ایران با سر دادن شعارهای بزن آتش به بند و دستبند، ، بزن آتش بر ظلم و ستم، بزن آتش به رژیم بدکیش، بزن آتش فروزانتر از پیش، بزن آتش بر اصل ولایت از روی آتش پریدند.

در تهران جمعی از جوانان که برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری در پارك ملت تجمع کرده بودند، شعارهای ضد حکومتی سر دادند. به محض طنین انداز شدن صدای شعار گله های يكان ويژه به این محل اعزام شدند.

در منطقه تجريش نیز گروهی از مردم با شعار «مرگ بر خامنه اي» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «مرگ بر روحاني» به نوبت از روي آتش پریدند. صداي ترقه، فشفشه و نارنجك مستمر به گوش مي رسید.

 جمع دیگری از جوانان پرشور تهراني نیز در برج ميلاد عكسهاي خميني بنیانگذار نظام ولایت فقیه و خامنه اي رهبر این نظام سرکوبگر را در مراسم چهارشنبه سوري به آتش کشیدند.

در بخشهايي از فلكه اول تهرانپارس نیز جوانان دلیر عكسهاي خامنه اي و روحاني را به نشانه طرد تمامیت فاشیسم دینی حاکم بر ایران آتش زدند.

در بندر انزلی بادکنکهایی با شعارهای مرگ بر خامنه ای مرگ بر خمینی در آسمان این شهر رها شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s