نوروز ۱۳۹۵ مبارك – محمد اقبال

نوروز ۱۳۹۵ مبارك – محمد اقبال

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت              بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

2

نوروز باستاني عيد ملي ايرانيان  و حلول سال 1395 خورشيدي بر خلق قهرمان ايران، مسعود رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي، اعضاي خانواده بزرگ مقاومتو، از اشرفيان نازنين در ليبرتي تا هواداران مقاومت در سراسر خاك ميهن اسير و اشرف نشانان در سراسر جهان، مبارك باد…

سالي نو را دست در دست هم براي برافكندن رژيم خونريز ولايت فقيه و درانداختن طرحي نو براي زيباترين وطن، ايران، آغاز مي كنيم.

نوروزتان پيروز، هر روزتان نوروز – محمد اقبال

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی 

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست 

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد 

طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s