حمایت دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از دو زندانی سیاسی بیمار

حمایت دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

از دو زندانی سیاسی بیمار

شعار دانشجويان در سال ۱۳۴۸13100867_10153335104447271_9120256617324894656_n-300x217

۴۷ سال پيش:

نام دانشجو به روى خود منه…….. يا به رنج دوستان گردن بنه

تاريخ اعتراض: سه شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ (۲۶ آوريل ۲۰۱۶)

 دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل حمایت خود را از زندانیان سیاسی امید کوکبی و حسین رونقی ملکی که با وجود بیماریهایشان در زندان به سر می برند، اعلام کردند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s