مصطفي تاج زاده و پوزش خواهي از ”سهم خود” در قتل عام زندانيان سياسي (يادداشت كوتاه) محمد اقبال

مصطفي تاج زاده و پوزش خواهي از ”سهم خود” در قتل عام زندانيان سياسي (يادداشت كوتاه)

محمد اقبال

مصطفي تاج زاده، يك آخوند زاده رژيمي و از اعضاي برجسته ”سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي” بود كه در سركوبهاي قبل از سي خرداد شصت و بعد از آن دست داشت و سازمان متبوع او و خودش بايد حساب جنايتهاي آن دوران و پس از آن را پس بدهند.

تاج زاده بعد از افشاي نوار مرحوم منتظري همزمان با بيست و هشتمين سالگرد قتل عام زندانيان مجاهد و مبارز در ايران، يك مرتبه ديده بدجوري گندش درآمد و با دستپاچكي تمام ”به سهم خود” و فقط ”از بازماندگان قربانياني كه عضو مجاهدين خلق نبودند” پوزش طلبيده. 

نامبرده در سال 67 در بحبوحه قتل عامها معاون امور بين الملل خاتمي وزير پروپاگاند رژيم در آن زمان بوده (همتاي معاون گوبلز در دوران هيتلر)، يعني موظف بوده است كه قتل عام ها را در صحنه بين المللي توجيه كند.

منظور مصطفي تاج زاده از ”به سهم خود” هم سهمش در مشاركت در قتل عام ها زندانيان سياسي در سال 67 است… بقيه اش حرف و غلط كردم اضافه است. برود با رژيم به جهنم سرنگوني

وقتي رييس جمهور برگزيده مقاومت مي گويد ” نه عمامه سفید نه عمامه سیاه – سرنگون باد رژیم ولایت فقیه” منظور اين است كه نه اصولگرا، نه اصلاح طلب، نه ميانه رو، نه تندرو، نه كسي كه با تيرباران زندانيان را اعدام كرد و نه آن كه با طناب حلق آويز كرد، نه كسي كه با كابل چرمي شلاق زد و نه آن كه با كابل فلزي تازيانه زد، نه آن كه با ساطور دست و انگشت قطع كرد و نه كسي كه با ماشينهاي مدرن و پيشرفته انگشت و دست بريد، هيچ كدام، هيچ كدام، هركس در درون رژيم است، از منتها اليه چپ تا منتها اليه راست، از سياه تا سفيد، رژيم پليد ولايت فقيه با تمام دار و دسته هايش و جناح بندي هايش بايد برود به جهنم سرنگوني و خواهد رفت

عكس ضميمه بسيار گويا است

50061_452_2
آخوند جنايتكار سید محمد موسوی بجنوردی عضو شورايعالي قضايي رژيم در دوران قتل عامهاي 67 (وي از سال 60 تا سال 70 عضو شورايعالي قضايي رژيم بوده است)، ميرحسين موسوي نخست وزير خميني در دوران قتل عام، آخوند جنايتكار سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان كل كشور در قتل عامهاي سال 67، آخوند محمد خاتمي وزير تبليغات  (ارشاد-پروپاگاند) خميني در دوران قتل عام زندانيان سياسي، مصطفي تاج زاده معاون امور بين الملل وزارت ارشاد  خميني در دوران قتل عام

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s