اینجا یک جهان امید خفته است – از صفحه شعله پاكروان

اینجا یک جهان امید خفته است

از صفحه خانم شعله پاكروان

14708201_1161639343902836_6887897376387757338_n

دومین سالگرد پروانگي ریحانه، دختر ایرانی آویخته به دار نور فرا میرسد.مزارش را آب و جارومي کنيم و با شمع های روشن، یادش را گرامی می داریم.

زمان:پنج شنبه۲۹مهرساعت۳الي۴:۳۰
مکان:بهشت زهرا.قطعه۹۸.ردیف۱۴۱.شماره۱۳

شعله پاكروان

https://telegram.me/reyhanejabbari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s