شهناز كريم بيكي: من از حالا صداي نرگس محمدي هستم

شهناز كريم بيكي: من از حالا صداي نرگس محمدي هستم

14680753_1268062963259286_3943078089317058953_nمن مادر مصطفي كريم بيگي هستم از روزي كه پسر معترض و بي سلاحم را در روز عاشورا كشتند گلوي فرزندم شدم و گفتم قاتلان پسرم را هم مي بخشم اگر زندان هاي ايران را خالي از زندانيانِ سياسي كنند. اين روياي مصطفي بود كه هيچ كس به جرم انديشه اش زنداني نشود، حالا صداي نرگس محمدي هستم كه هميشه حامي و همراه ما بود. نگذاريم نرگس ها در گوشه ي زندان فراموش شوند، كف دست هاي نرگس نوشته شده قوانين سخت حجاب اجباري خشونت عليه زنان است و كف دست هاي من نوشته شده نرگس را آزاد كنيد. در كشور خودمان رسانه اي نداريم به جز كف دستهاي مان.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s