فراخوان مريم رجوي به جامعه جهاني براي اقدام فوري به منظور متوقف كردن جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت توسط پاسداران و شبه نظاميان در حلب

فارسي عربي Français  English 

فراخوان مريم رجوي به جامعه جهاني براي اقدام فوري به منظور متوقف كردن جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت توسط پاسداران و شبه نظاميان در حلب

d07b45d11cfa2b1875488007872a1a96

خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود بر حلب پايدار و شعله ور، كشتار مردم بيگناه اين شهر را يك جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت خواند. وی گفت: در حاليكه اعدامهاي جمعي در حلب توسط پاسداران و شبه نظاميان مزدورشان در جريان است، بي عملي در مقابل بزرگترين جنايت ضد انساني در قرن بيست و يكم به طور مطلق غير قابل قبول و انزجار آور است. وي خواستار اقدام فوري جامعه جهاني براي توقف اين خونريزي بيرحمانه و جلوگيري از قتل عام و كشتارهاي بيشتر شد.

خانم رجوي افزود: حلب سمبل جاودان ايستادگي و مقاومت است و الهام بخش همه مردم منطقه و آزاديخواهان براي رهايي از فاشيسم ديني حاكم بر ايران و مزدورانش مي باشد. اين رژيم منشأ بحران در منطقه و عامل كشتار در سوريه است و بيشترين نقش را در رشد و گسترش و استمرار داعش دارد. صلح و آرامش تنها با خلع يد كامل از اين رژيم در منطقه امكانپذير است.

در حالیکه مردم جهان از جنایت علیه بشریت در حلب منزجر و بهت زده هستند، نماينده خامنه ای در پيامي به قاسم سليماني سركرده نیروی تروریستی قدس جنایت هولناک در حلب را «پيروزي غرورآفرين» و «بی بدیل» در حلب و «بزرگترین عیدی» خواند و 27 آذر را روز «شكرگزاري» اعلام كرد. اين يك سند انكارناپذير در مسئوليت تمام عيار خامنه اي و سران اين رژيم در جنايت عليه بشريت و ضرورت قرار گرفتن آنها در برابر عدالت است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s