بانكهاي اروپايي نمي توانند در ايران سرمايه گذاري كنند

بانكهاي اروپايي نمي توانند در ايران سرمايه گذاري كنند

downloadمنابع بانك هاي اروپايي فاش كردند، طي ماههاي گذشته دفتر كنترل سرمايه هاي خارجي در آمریکا، سرمايه گذاري کلان در پروژه‌ها و معامله با رژیم آخوندی را به علت تحریمها منع كرده است.

الشرق الاوسط که این خبر را منتشر کرد افزود: يك بانكدار فرانسوي گفته است ما از معاملات مشخصی حذف شديم. چرا که از جرايم سنگین مي ترسيديم. يك بانكدار آلماني فاش كرد: اكثر بازديدهاي تجاري توسط هياتهاي آلماني، فرانسوي ، سوئيسي از زمان برداشتن تحريم  بی نتیجه مانده است.

الشرق الاوسط افزود: نگراني جدي در ميان بانكهاي بزرگ در زمینه معامله با رژیم ایران مشاهده می‌شود . آنها نمی‌خواهد پیامدهای خطرناک و زیان‌آور چنین معاملاتی را بپذیرند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s