مقاومت ايران از لغو جلسه ارگان بنيادگرايي و تروريسم رژيم آخوندي توسط آلمان استقبال  مي كند

مقاومت ايران از لغو جلسه ارگان بنيادگرايي و تروريسم رژيم آخوندي توسط آلمان استقبال  مي كند

525252 نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان از اقدام خانم دكتر كاتارينا بارلي وزير فدرال در امور خانواده مبني بر دستور لغو جلسه سه روزه جامعه المصطفي ارگان صدور تروريسم و بنيادگرايي در برلين استقبال ميكند. اين وزارتخانه كمك مالي خود را كه براي باصطلاح جامعه اسلامي شيعيان در آلمان IGS  در نظر گرفته بود پس گرفت.

اقدام وزير فدرال در امور خانواده يك قدم مثبت در راستاي مقابله با تروريسم و بنيادگرايي است كه بايد با اقدامات ديگر، منجمله اخراج مزدوران و عوامل وزارت اطلاعات از خاك آلمان تكميل شود.

نمايندگي شورا در اطلاعيه خود به تاريخ 21 ژوئيه ضمن فراخوان به لغو فوري جلسه از سوي وزارتخانه مذكور خاطر نشان كرده بود: جامعه المصطفي يك نهاد بدنام حامي تروريسم بين المللي است كه توسط رژيم ايران و زير نظر رهبر اين رژيم علي خامنه اي تاسيس شده، با نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران مرتبط است و ماموريت تعريف شده اش جذب  عناصر بنيادگرا از ميان مليت هاي غير ايراني است. افراد جذب شده متعاقبا در ماشين ترور و جنگ طلبي ملايان ايران بكار گرفته ميشوند.

نمايندگي شورا از دولت آلمان و ارگانهاي مسئول در اين كشور ميخواهد تا مانع از فعاليت كليه نهادهاي بنيادگرايي هدايت شده از طريق تهران در آلمان شوند. نهادهايي همچون مركز اسلامي هامبورگ و IGS بهيچوجه نه مسلمانان و نه شيعيان را نمايندگي نمي كنند. آنها مبلغ نظام ولايت فقيه (ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران) – هستند و مجري اوامر سپاه پاسداران، نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات ملايان در كشورهاي مختلف جهان هستند.

فعاليت عوامل و مزدوران رژيم آخوندي در آلمان نه تنها موجب افزايش افراطي گرايي در خاك آلمان شده، امنيت و صلح در اروپا را بخطرانداخته و براي امنيت پناهندگان ايراني نيز مخاطره آميز است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s