جلادی جایگزین جلاد دیگر می شود… انتصاب عليرضا آوايي، جلاد بیرحم قتل عام 67 در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوي روحاني

جلادی جایگزین جلاد دیگر می شود

انتصاب عليرضا آوايي، جلاد بیرحم قتل عام 67 در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوي روحاني

قتل عام 1367 آخوند حسن روحانی، سردژخيم عليرضا آوايي، از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در استان خوزستان، را به جاي سردژخيم پورمحمدي به عنوان وزیر دادگستری کابینه جدید خود معرفی و جلادي را با جلاد ديگر جايگزين نمود.

مقاومت ايران در يك كنفرانس مطبوعاتي در ۱۶شهريور ۱۳۹۵ در پاريس عليرضا آوايي را به عنوان يكي از مسئولان قتل عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفي كرد.

عليرضا آوایي از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومي و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل عام ۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دريافت حكم خميني، مسئول اصلي اعدامها در زندان يونسكو دزفول بود. بنا به شهادت برخي از زندانيان به دستور عليرضا آوايي «در محوطه‌ پرت افتاده‌ در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروههای دو – سه نفره اعدام می کردند».

آوایی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳ رئيس كل دادگستري استان تهران، سپس معاون وزير كشور شد و در تير۹۵ روحاني او را به عنوان رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور منصوب كرد.

سردژخیم آوایی به خاطر نقض حقوق بشر و مشاركت مستقيم در شكنجه و قتل عام زندانيان سياسي از مهر۱۳۹۰ (اكتبر۲۰۱۱) در فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت.

جابه جايي سر دژخيم پورمحمدي با سردژخيم آوايي نشان مي دهد كه كيان نظام ولايت فقيه و به ويژه دستگاه قضايي آن با اعدام و كشتار و قتل عام زندانيان سياسي سرشته است. ساير وزیران دادگستري قبل از پورمحمدي مانند مرتضي بختياري و اسماعيل شوشتري نيز از دست اندركاران قتل عام زندانيان سياسي بودند.

درحاليكه اكثر اعضای كابينه جديد روحاني همان مهره هاي قبلي هستند، افشاي گسترده پورمحمدي به عنوان عضو كميته چهار نفره مرگ در سطح داخلي و بين المللي و انزجار گسترده عمومي از او، روحاني را ناگزير ساخت که او را با يكي ديگر از مسئولان قتل عام سال ۶۷ تعویض کند. مقاومت ايران و رئیس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي در صدها اطلاعيه، افشاگري، سخنراني و در مكاتبات با مراجع مختلف بين المللي، ضمن افشاي جنايت پورمحمدي خواستار قرار گرفتن او در برابر عدالت شده اند.

انتصاب آوايي كه از نزديكان روحاني است يكبار ديگر اين حقيقت را اثبات مي كند كه همه سردمداران رژيم از هر باند و جناحي كه هستند، دستشان تا مرفق به خون مردم ايران و به ويژه زندانيان سياسي آلوده است و بايد به خاطر جنايت عليه بشريت در برابر عدالت قرار گيرند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s