روحانى و صالحى از عواقب تحريمهاى جديد ابراز وحشت مى كنند و در يك شانتاژ آشكار به از سرگيرى توليد بمب اتمى تأكيد و بر حفظ امكانات توليد بمب اتمى اذعان مى كنند

روحانى و صالحى از عواقب تحريمهاى جديد ابراز وحشت مى كنند و در يك شانتاژ آشكار به از سرگيرى توليد بمب اتمى تأكيد و بر حفظ امكانات توليد بمب اتمى اذعان مى كنند

139407230930163126300724

كميسيون خارجه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد: اظهارات امروز روحانى در معرفى كابينه جديدش به مجلس ارتجاع، در باره پروژه هاى اتمى رژيم، از يك سو بيانگر وحشت او از عواقب تحريمهاى جديد به خاطر نقض حقوق بشر، صدور تروريسم و موشكهاى بالستيك است و از سوى ديگر اين حقيقت را به خوبى نشان مى دهد كه رژيم آخوندى هرگز از برنامه دستيابى به سلاح اتمى دست برنداشته است.

وى در اظهاراتى كه بيش از هر چيز هدفش تست كردن اراده طرف مقابل است گفت آمريكاييها «اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند, یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه, بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت».

چهار روز پيش از اين على اكبر صالحى، معاون روحانى و رئيس سازمان انرژى هسته یى رژيم در اظهارات مشابهى تصريح كرد: ما «پلهای زیادی را برای بازگشت به شرایط قبل (از توافق اتمي) به صورت بسیار سریع و بهتر ایجاد کردیم». صالحى كه به طور مستقيم در مذاكرات مربوط به برجام شركت داشت گفت: «فعالیت هسته یی به صورت بهتر از گذشته در بعد غنی سازی و تولید آب سنگین و طراحی جدید نیروگاه اراک با همکاری چینی ها و استخراج اورانیوم در جریان است» ( خبرگزارى حكومتى مهر- ۱۷مرداد ۱۳۹۶).

رژيم ملايان با سوء استفاده از امتيازات ناموجه و غير ضرورى در توافق اتمى، به ويژه با سوء استفاده از بند مربوط به ادامه تحقيقات اتمى به پروژه هاى هسته یى اش كه از روز نخست هدفى جز دستيابى به بمب اتمى نداشته است، ادامه مى دهد.

شوراى ملى مقاومت ايران در روز ۲۱ آوريل ۲۰۱۷ در يك كنفرانس مطبوعاتى در واشینگتن افشاء كرد كه سازمان پژوهش نوين دفاعى (سپند)، ارگان مسئول تسليحاتى كردن برنامه هسته یى رژيم آخوندى بعد از برجام هم با تمام زير مجموعه هاى خود به كار ادامه مى دهد. مقاومت ايران در اين كنفرانس از يك سايت ناشناخته در پارچين كه توسط مركز تحقيقات انفجار و ضربه (متفاض)، يكى از زيرمجموعه هاى سپند، براى تحقيقات در زمينه تسليحاتى كردن برنامه هسته یى، مورد استفاده قرار مى گيرد پرده برداشت. طبق اين اطلاعات، اين محل كه در رژيم با كد «پژوهشكده» شناخته مى شود، بعد از برجام به محل اصلى فعاليت متفاض تبديل شده است.

سركوب و نقض وحشيانه حقوق بشر، پروژه دستيابى به بمب اتمى و صدور بنيادگرايى و تروريسم سه ركن اساسى براى بقاى رژيم آخوندى است. اين رژيم تلاش مى كند با شانتاژ و دروغپردازى و با استفاده از انعطاف و مماشات در سياست بخشى از كشورهاى غربى به اين سياستها ادامه دهد. يك سياست قاطع و اعمال تحريمهاى همه جانبه عليه اين رژيم به خاطر نقض حقوق بشر، صدور تروريسم، پروژه هاى موشكى و اتمى لازمه پايان دادن به بحرانى است كه امروز خاورميانه و بخشهايى از جهان را فرا گرفته و رژيم ايران منشأ اصلى آن است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s