ایران: ادامه اعتراضات عليه قتل كولبران زحمتكش و سرکوب مردم کردستان

ایران: ادامه اعتراضات عليه قتل كولبران زحمتكش و سرکوب مردم کردستان

0e8591d1-e5f2-438b-ab28-3097310bd751

به دنبال خیزش مردم بانه و اعتراضات دیگر شهرهای استان کردستان و آذربایجان غربی در اعتراض به کشتار کولبران، رژیم آخوندی بر شدت سرکوب و بگیر و ببند و بازجویی و بازداشتهای خیابانی در این مناطق افزوده است. شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در سنندج قرارگاه خود را ترک کرده و به شهرهای مرزی رفته اند. همچنین گله های پاسدار و نیروی انتظامی از سنندج و همدان به بانه اعزام شده اند.   تعدادی زرهپوش مجهز به دستگاه آب پاش نیز برای پرتاب گاز اشک آور به شهر بوکان فرستاده شده اند. رژیم به منظور جلوگیری از اطلاع رسانی ارتباطات شهرهای بانه، مریوان، سردشت و پیرانشهر را قطع یا بسیار محدود کرده و شماری از فعالان شبکه های اجتماعی بویژه در بانه را دستگیر کرده است.

در روز دوشنبه ۲۰شهريور به دنبال فراخوان جمعی ازكولبران و كارگران و کاسبکاران شهر مرزى ربط در آذربایجان غربی به اعتراض به کشتار کولبران نیروهای ضد شورش و مزدوران لباس شخصی به طور فشرده در این شهر مستقر شدند. آنها به منظور ارعاب مردم و جلوگیری از تجمع اعتراضی آنها رهگذران را به بهانه های مختلف مورد بازجویی خیابانی یا مورد تعقیب قرار می دادند.

در روز ۱۹شهریور نیروهای سرکوبگر در یورش به تجمع مردم مهاباد چندین نفر را بازداشت کردند. این تجمع در حمایت از خیزش مردم بانه در اعتراض به قتل دو کولبر محروم و در همبستگی با اعتراضات دیگر شهرهای کردستان برپا شده بود. معترضان در شهرهای مختلف کردستان خواهان توقف کشتار کولبران هستند.

مردم شهرهای سنندج و کرمانشاه نیز در روز های ۱۶ و ۱۷ شهریور در همبستگی با خیزش مردم بانه دست به تظاهرات زدند. این تجمع های اعتراضی نیز به درگیری کشیده شد و شماری از مردم بازداشت شدند.

این اعتراضات به دنبال خیزش مردم بانه در روزهای ۱۳ و ۱۴شهریور در اعتراض به قتل دو کولبر به نامهای حیدرفرجی ۲۱ساله و قادر بهرامی ۴۵ساله، که در روز ۱۳ شهریور به دست پاسداران جنایتکار کشته شدند، صورت گرفت.

با گسترش اين اعتراضات دادستان جنایتکار رژیم اعلام کرد که عاملان تیراندازی به کولبران را دستگیر کرده است و تحقیقات از آنها آغاز شده است. اما کشتار کولبران و اعمال فشار و سرکوب بر مردم ستمدیده کردستان و مناطق مرزی همچنان ادامه دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s