فورى – اعدام يك پيشمرگه كرد

قابل توجه جرياناتى كه در كنار مزدوران ارتجاع و استعمار و حمايت از سلطنت مدفون، دست رژيم را براى سركوب كردها بازتر مى كنند

بر اساس اخبارى از منابع موثق ديكتاتورى تروريستى مذهبى حاكم بر ايران يك شهروند كرد ايرانى، پيشمرگه كومله را بامداد چهارشنبه 3 اسفند 22 فوريه 2023 اعدام كرده است

سركوت احمدى با نام مستعار آرش كه “از ”پيشمرگه” كومله جريان مهتدى بود در آذرماه 1399 دسامبر 2020 در حالى كه از جريان كومله جدا شده بود و در اورميه در حال تدارك خروج از كشور بود، دستگير شده بود.

اعدام وى سحرگاه امروز و به صورت مخفيانه در زندان ديزل آباد كرمانشاه صورت گرفت
پرونده فاشیسم دینی حاکم بر ایران که بالاترین رکورد اعدام را در جهان امروز دارد، باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمدارانش به‌خاطر چهار دهه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s