سفر وزير خارجه #هلند به# ايران در بحبوحه #اعدام ها دهن كجي به #حقوق_بشر و ارزشهاي #دموكراتيك است

سفر وزير خارجه هلند به ايران در بحبوحه اعدامها دهن كجي به حقوق بشر و ارزشهاي دموكراتيك است

كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي خاطرنشان ساخت كه  مقاومت ايران سفر «برت کوئنداس» وزیر خارجه هلند، به ايران تحت حاكميت فاشيسم ديني را قوياً محكوم مي كند و از نمايندگان پارلمان و مدافعان حقوق بشر در اين كشور مي خواهد اين سفر را، كه مشوق اين رژيم دراعدام و سركوب و عليه منافع مردم ايران و اراده آنها براي استقرار دموكراسي است، متوقف كنند. سران نظام ولايت فقيه، كه وزير خارجه هلند قرار است با آنها ملاقات كند، اعدام 120هزار زنداني سياسي را در كارنامه ننگين خود دارند و در ميان مردم ايران به پدرخوانده داعش معروفند، شمار اعدامها تنها در دوران دو ساله رياست جمهوري روحاني به 2000تن بالغ شده است. سردمدارن رژيم از جمله قاتلان واقعي مطهره (زهرا) بهرامي، شهروند هلندي ايراني الاصلي هستند كه در قيام سال 1388 دستگير و در 9بهمن 89 اعدام شد.

اين سفر كه در بحبوحه اعدامها صورت مي گيرد، چيزي جز دهن كجي به حقوق بشر و ارزشهاي دموكراتيك نيست. سران فاشيسم ديني حاكم بر ايران از اين سفر و سفرهاي مشابه آن براي سرپوش نهادن بر ماهيت قرون وسطايي شان سود مي جويند و اين سفرها تاكنون هيچ نتيچه يي جز ادامه و شدت بخشيدن به سركوب به ويژه مجازات وحشيانه اعدام در داخل ايران و صدور تروريسم و بنيادگرايي و جنگ افروزي در منطقه نداشته است.

سفر «برت کوئنداس» در حالي است كه خامنه اي، ولي فقيه نظام آخوندي در روز 25شهريور بر تداوم سياستها و اصول استراتژيك اين رژيم تأكيد كرد. وي با حمايت تمام عيار از سپاه پاسداران، ضرورت تداوم سركوب سراسري در داخل كشور و جنگ افروزي و تروريسم و دخالتهاي تجاوزكارانه پاسداران در كشورهاي مختلف جهان براي تضمين بقاي نظام را مورد تصريح قرار داد. روحاني رئيس جمهور رژيم نيز در روز پيش از آن، در ديدار با سركردگان سپاه پاسداران بر ادامه دخالتهاي تجاوزكارانه و جنگ‌افروزيهاي رژيم در منطقه تأكيد كرد و گفت: «نمي‌توانيم نسبت به كشورهاي مسلمان بي‌تفاوت باشيم».

اين سفر در شرايطي است كه هزاران زنداني در صف اعدام قرار دارند و زندانيان سياسي به طور مستمر اذيت و آزار و شكنجه مي شوند. زيد رعد حسين، كميسر عالي حقوق بشر در روز 14سپتامبر گفت: « افزايش موارد اعدام، نگراني در مورد حق محاكمه عادلانه، ادامه دستگيري خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان منشأ نگراني عميقي در ايران است».  عفو بين الملل نيز در بيانيه 23ژوييه خود در ابراز نگراني از نزديك به 700 اعدام در شش ماه اول سال ميلادي، گفت: «اين تصويري شوم از قتل عمدي برنامه‌ریزی شده با تأييد قضايي در مقياس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم مي كند».

سفر به ايران تحت حاكميت ملايان، چشم پوشيدن بر جنايتهايش و امتياز دادن به آن به هر بهانه يي كه باشد از نظر مردم و مقاومت ايران به شدت محكوم و به طور مطلق غير قابل قبول است. هرگونه مراوده با ايران بايد به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و توقف مجازات اعدام مشروط شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s