بازداشت خانواده های مجاهدین لیبرتی در تهران

                        

English Français فارسي عربي  

بازداشت خانواده های مجاهدین لیبرتی در تهران

عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی دوشنبه شب ۳۰‌آذر (21دسامبر) خانمها فاطمه رضوانی و آذر کروندی دو تن از اعضاي خانواده مجاهدان ليبرتي را بازداشت کردند. مزدوران به خانه یی كه اين افراد به مناسبت شب يلدا در آن جمع شده بودند حمله كرده و ضمن بازرسی حاضران و ميهمانان، تلفنهای همراه همه آنها را با خود بردند. مأموران متعاقبا به منازل شخصي دستگیرشدگان نيز يورش برده و آلبوم عكسهاي خانوادگي و ساير وسايل آنان را به يغما بردند.

201391152856375554633
مجاهد قهرمان قاسم رضواني كه در قتل عام اشرف به شهادت رسيد

خانم رضواني خواهر مجاهد خلق قاسم رضواني است كه در ۱۰شهریور 1392 در قتل عام اشرف به شهادت رسيد و خانم كروندي از زندانیان سياسي دهه ۶۰ است که فرزندش در لیبرتی است.

 

حمله به خانواده های مجاهدان لیبرتی و بازداشت آنها در حالی است كه رژيم آخوندي به طور مستمر  مزدوران اطلاعات و نیروی قدس را در پوش خانواده به ليبرتي اعزام می‌کند تا به شکنجه روانی مجاهدين پرداخته و براي قتل عام آنان زمينه‌سازي كند.

مقاومت ایران از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگر دستگیریهای خودسرانه خواستار اقدامی مؤثر برای آزادی عموم زندانیان سیاسی به ویژه خانمها فاطمه رضواني و آذر كروندي است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s