نصب سركرده جديد سپاه در سوريه به دنبال شكستهاي پي در پي و تلفات فزاينده نيروي قدس به اعزام گسترده مزدوران به سوريه ادامه مي دهد

English  Français  عربي

كميسيون‌‌‌‌‌ امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت

نصب سركرده جديد سپاه در سوريه به دنبال شكستهاي پي در پي و تلفات فزاينده

نيروي قدس به اعزام گسترده مزدوران به سوريه ادامه مي دهد

0,,18589300_303,00بنا به گزارشهاي رسيده از درون سپاه پاسداران، خامنه اي كه شكست در جنگ با مردم سوريه را يك ضربه مرگبار به تماميت نظام ولايت فقيه مي داند، به دنبال تلفات گسترده پاسداران در سوريه و به خصوص كشته شدن پاسدار حسين همداني و زخمي شدن پاسدار قاسم سليماني، بيش از پيش رژيم آخوندي و سپاه پاسدارانش را در مرداب سوريه فرو مي برد.

 • به دنبال كشته شدن پاسدار سرتيپ حسين همداني فرمانده نيروهاي رژيم در سوريه، سرتيپ پاسدار محمد جعفر اسدي از قديمي ترين فرماندهان سپاه و از نزديكان جعفري كه سوابق طولاني در صدور تروريسم و دخالت در كشورهاي منطقه دارد، از سوي خامنه اي به عنوان فرمانده پاسداران در سوريه منصوب شده است. او در سوريه به نام ابواحمد معروف است.

  ASADI-commander of IRGC in Syria-
  پاسدار محمد جعفر اسدي
 • محمد جعغر اسدي از نزديكان جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران است كه از اسفند 1358به عضويت سپاه در آمد و از فرماندهان جنگ ضد ميهني با عراق بوده است. او در فاصله سالهاي1382 تا 1386 سركرده سپاه لبنان و از سال 1387 تا سال 1388 فرمانده نيروي زميني سپاه بود. در مهر 1394 فرمانده قرارگاه موسوم به امام حسين شد. اين قرارگاه مسئوليت سازماندهي گردانهايي به همين نام را به عهده دارد كه مأموريتشان سركوب داخلي است. اما به فاصله كوتاهي اسدي به سوريه منتقل و پاسدار سرتيپ غلامحسين غيب پرور فرمانده قرارگاه امام حسين شد.
 • از مدتي پيش كه علائم شكست رژيم، در سوريه بارز گرديد، خامنه اي و سركردگان سپاه به اين نتيجه رسيدند كه نيروي قدس به تنهايي قادر به كنترل اوضاع نيست و بايستي كل سپاه وارد جنگ بشود. در عين حال كه كنترل سياسي اوضاع و تماميت مداخلات رژيم در سوريه و فرماندهي حزب الشيطان و مزدوران عراقي با نيروي قدس است.
 • نيروي زميني سپاه مأموريت اعزام نيرو از استانهاي مختلف به سوريه را به عهده گرفت و فرماندهي عمليات سپاه در سوريه زير نظر پاسدار سرتيپ محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه قرار گرفت. در ستاد سپاه در تهران سرتيپ پاسدار ولي معدني، معاون عمليات نيروي زميني سپاه، بر عمليات در سوريه نظارت مي كند.
 • رژيم آخوندي و شخص قاسم سليماني قبل از شروع حملات هوايي روسيه تعهد كرده بودند كه در صورت شروع اين حملات پاسداران مناطقي را كه بشار اسد در حلب و حمص از دست داده به سرعت پس خواهند گرفت. در روز ۱۳مهر (۵ اكتبر۲۰۱۵) چند روز پس از شروع بمباران روسيه، قاسم سليماني و حسين همداني با خامنه اي ملاقات و طرح عملياتي «محرم» را به تصويب خامنه اي رساندند. بر اساس این طرح نيروهاي رژيم می بایست تا روز عاشورا (24 اكتبر 2015) حلب را از دست نيروهاي اپوزيسيون در مي آوردند. اما در روز ۱۶ مهر حسين همداني كشته شد. سپس پاسدار قاسم سليماني در سوريه مستقر و فرماندهي عمليات محرم را به عهده گرفت كه با زخمي شدن او طرح با شكست كامل مواجه شد.
 • به دنبال دريافت ضربات پي درپي سپاه در جنوب حلب در ماههاي اكتبر و نوامبر عده یی از فرماندهان سپاه خواستند كه براي جلوگيري از تلفات بيشتر، از حلب به قسمتهاي ديگر سوريه عقب نشيني كنند. اما خامنه اي در يك جلسه به فرماندهان سپاه ابلاغ كرد جنگ در آن منطقه براي رژيم جنبه حياتي دارد و سپاه اجازه عقب نشيني از حلب را ندارد، بلكه بايد شيوه و تاكتيك خود را تغيير بدهد. در همين رابطه رژيم به يك سري جابه جايي نيرو در جنوب حلب مبادرت كرد اما هيچ بخشي از نيروهاي رژيم از سوريه خارج نشده و چنين طرحي در دستور سپاه نيست.
 • نيروي قدس همچنان به اعزام نيروي مزدور به سوريه ادامه مي دهد، از جمله در روز ۲۵ آذر (16 دسامبر۲۰۱۵) 400 نفر و در روز ۴ دیماه(25 دسامبر2015) 800 نفر از گروه عراقي نجباء به تهران اعزام و از آنجا با هواپيما به دمشق فرستاده شدند. همچنين هفته گذشته 300 نفر از گروه فاطميون شامل افغانيهاي مقيم ايران از تهران به دمشق فرستاده شدند.
 • با جمعبندي ضربات وشكستهاي سه ماه گذشته، سپاه برخي از تاكتيكهاي خود را تغيير داده و به جاي اينكه مناطقي را كه اشغال مي كند به ارتش اسد بدهد به نيروهاي وابسته به سپاه مثل جيش الوطني سوريه و حزب الله واگذار مي كند، زيرا مناطقي كه پیش از این به ارتش اسد واگذار كرده به سرعت توسط نيروهاي اپوزيسيون بازپس گرفته شده و باعث تلفات بالاي نيروهاي سپاه و بشار اسد شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s