نمایش انتخابات-شماره ۲: كنترل نمايش انتخابات در دست پاسداران و بسيجيان… وزير كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنيتي براي هر شعبه اخذ رأي

English Français فارسي عربي

نمایش انتخابات-شماره ۲

كنترل نمايش انتخابات در دست پاسداران و بسيجيان

وزير كشور آخوندها: 20 پاسدار و مأمور امنيتي براي هر شعبه اخذ رأي

download رژيم آخوندي در هراس از اعتراضهاي مردمی پاسداران و بسيجيان و نيروهاي سركوبگر انتظامي و اطلاعاتي را تحت عنوان تأمين امنيت صندوقهاي رأي به خيابانها ريخته است تا با ايجاد جو رعب و وحشت از بروز خشم و نفرت مردم جلوگيري كند.

رحماني فضلي، وزير كشور آخوندها اعلام كرد بيش از يك ميليون نفر وظیفه حفاظت و امنیت 52هزار شعبه اخذ را برعهده دارند (خبرگزاري نيروي قدس-تسنیم- 4 اسفند1394). به عبارت ديگر در هر شعبه رأي به طور متوسط 20 تن از نيروهاي سركوبگر حضور دارند. پاسدار حسین اشتری، سركرده نیروی انتطامی رژيم گفت تنها 250هزار نيروي انتظامي در صندوقهاي رأي حضور خواهند داشت( خبرگزاریهای حکومتی-۴ اسفند). در بسياري از شعب اخذ رأي تعداد پاسداران و بسيجيان بيشتر از رأي دهندگان است.

پاسدار اسکندر مومنی، جانشین سركرده نيروي انتظامي از بکارگیری 26 فروند هلي كوپتر و 8 فروند هواپيماي سبك براي كنترل مناطق مختلف در روز جمعه خبر داد.

 پاسدار حسن کرمی، از سركردگان نيروي انتظامي گفت قواي سركوبگر رژيم از ابتداي سال 94 براي مقابله با هر گونه تهديد امنيتي در روز نمايش انتخابات رژيم طراحي كرده اند. وي گفت: از مدتها قبل از انتخابات نیز نسبت به ارتقای آمادگی رزمی، عملیاتی و آمادگی بصیرتی خود اقدام کردیم و در این راستا، از ابتدای سال جاری نیز آموزش به دیگر واحدهای نیروی انتظامی در سراسر کشور را دستور کار قرار گرفت(خبرگزاری حکومتی مهر-۵اسفند).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s