مصاحبه الشرق الاوسط در يك صفحه كامل با رييس جمهور برگزيده مقاومت

فارسي عربي

مريم رجوي به الشرق الاوسط:

طوفان قاطعيت طرح رژيم ايران در منطقه را به شكست كشاند

رهبر ”مجاهدين خلق”: سرنگوني رژيم ايران بدنبال رفتن اسد خواهد بود

روزنامه فرامنطقه يي الشرق الاوسط كه در چند پايتخت جهان از جمله لندن و رياض چاپ مي شود در شماره 17 آوريل – 29 فررودين خود مصاحبه يي مشروح با رييس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي انجام داده است. اين مصاحبه كه در يك صفحه كامل درج شده است، همان طور كه ملاحظه مي كنيد در صفحه اول نيز جاي زيادي را به عنوان رفرانس به خود اختصاص داده است. ترجمه مشروح مصاحبه را ملاحظه مي كنيد

صفحه اول وتيترهاي مصاحبه

مريم رجوي به الشرق الاوسط:

طوفان قاطعيت طرح رژيم ايران در منطقه را به شكست كشاند

رهبر ”مجاهدين خلق”: سرنگوني رژيم ايران بدنبال رفتن اسد خواهد بود

پاريس: هدا حسيني

مريم رجوي رهبر «مجاهدين خلق» فاش ساخت كه رژيم ايران براي بقاي خود بر سه پايه اصلي استوار است، كه در ساختن بمب اتمي، سركوب مطلق در داخل وصدور تروريسم وبنياگرايي در خارج خلاصه ميشود.

رجوي در مصاحبه با «الشرق الاوسط» معتقد است كه استراتژي تهران متكي است بر مداخله در امور ديگران وبرافروختن آتش جنگها وصدور تروريسم اما نقشه هاي رژيم بعد از «طوفان قاطعيت» شكسته خورده است، و افزود اين رژيم «ممكن است بصورت نهايي در بحرين شكست بخورد اگر در برابرش يك ائتلاف قاطع وجازم از كشورهاي منطقه وجود داشته باشد». رجوي يادآوري كرد كه رژيم در باتلاق جنگ سوريه غرق شده است.

رجوي روشن ساخت اگر بشار اسد سرنگون شود رژيم در مسير سرنگوني است. به اين دليل ايران با تمام قوا براي بقاي رژيم اسد در قدرت دفاع ميكند، وتوضيح داد كه «اگر بشار در دمشق سقوط كند حتما بدنبال آن رژيم ايران در تهران سقوط خواهد كرد.»

متن مصاحبه در صفحه 10

صحفه 10 روزنامه الشرق الاوسط

(مقدمه مصاحبه)

در چهره مريم رجوي اعتماد به نفس و آرامش و خوشحالي آشكار است. رنگ آبي ميپوشد، رنگ چشمهايش، و ميگويد اين رنگ اميد است. حتي در سختترين لحظات سختي مريم رجوي از لبخند درخشان فاصله نميگيرد. يك خواهرش را در زندانهاي شاه از دست داده است، و ديگري را رژيم كنوني در يكي از خيابانهاي تهران ترور كرد. او تعبير «صدور انقلاب» بكار نميگيرد، بلكه ميگويد: «حرفه رژيم صدور تروريسم و برافروختن جنگها در منطقه است، و اين هم براي بقاي خودش». او يكي ديگر از پايه هاي رژيم را فراموش نميكند: سركوب داخلي. اما آنطور كه او ميگويد «رژيم در حال احتضار است». «در يمن شكست خورده، جبهه اش در سوريه و عراق شكافته شده است. 60هزار رزمنده از پاسداران شبه نظاميان وابسته به آن را براي كشتار به سوريه فرستاده است».

مريم رجوي رهبر «مجاهدين خلق» در صحبتش با الشرق الاوسط رازهاي بسياري را در مورد كارهاي اين رژيم فاش ميسازد، و ميگويد سياست خارجي ايران را خامنه اي تعيين ميكند، اما سفارتهاي ايران وابسته به «پاسداران انقلاب» هستند و نه وزارت خارجه. او تفاوتي بين پرزيدنت حسن روحاني و وزير خارجه محمد جواد ظريف نمي بيند. همچنانكه جنگ قدرت چيزي است كه مكانيزم كليه سران رژيم است، خامنه اي و رفسنجاني زوج جدايي ناپذيرند، يكي از آنها نميتواند از ديگري خلاص شود، زيرا كه رژيم سقوط خواهد كرد. به عقيده او اين رژيم سرنگون ميشود، به اين دليل است كه با تمام قدرت از بقاي رييس جمهور سوريه بشار اسد در حاكميت دفاع ميكند. «اگر بشار در دمشق سقوط كند حتما سقوط رژيم ايران در تهران بدنبال خواهد آمد» و… اين هم متن گفتگو:

مصاحبه سياسي

پاريس: هدى الحسيني

مريم رجوي به الشرق الاوسط: «طوفان قاطعيت» ايران را در يمن شكست داد

رهبر «مقاومت ملي ايران»: رژيم ايران از ترس سقوط تهران تا سرحد مرگ براي بقاي اسد تلاش ميكند

سوتيترها:

امضاي توافق اتمي يك گام است كه رژيم مجبور شد بصورت موقت بردارد

حزب الله بخشي از ولايت فقيه است و نصرالله آنچه را خامنه اي به او ديكته ميكند اجرا ميكند

رژيم ايران از يك قيام مردمي و شورش عمومي وحشت دارد

فرستادن نيروي ارتش از سوي تهران به دمشق دليل غرق بودن اين رژيم در باتلاق سوريه است.

گفتگوي سياسي

پاريس: هدا الحسيني

 • آيا عيد نوروز اخير در امسال رنگ و بوي ديگري داشت با توجه به اين كه ايران توافق متوقف كردن ساختن سلاح اتمي را امضا كرده است؟
 • بايد به شما بگويم عيد واقعي مردم ايران قطعا روزي است كه در آن نظام ديكتاتوري حاكم بر ايران سرنگون شود. ولي من مي خواهم بگويم آري امضاي توافقنامه گامي رو به عقب بود كه نظام ايران تحت فشار خارجي و همچنين داخلي از سوي مردم ايران ناچار به آن شد چرا كه همانطور كه روشن است رژيم ايران بر روي سه پايه اصلي متكي است: اولين پايه دست يابي به سلاح اتمي و دومي سركوب مطلق در داخل و سوم نيز صدور تروريزيم و بنيادگرايي به خارج مي باشد. الان با اين توافق هسته اي رژيم ايران يكي از اين سه پايه اساسي را از دست داده است.
 • منظورتان سلاح هسته اي يا ساختن آن است؟
 • آنچه رژيماز دست داد سلاح اتمي و ساختن آن ولو بصورت موقت بود. من بر روي بصورت «موقت» بودن آن تاكيد مي كنم.

 

 • يعني اينكه خطر باز مي گردد؟
 • حتما و قطعا، چرا كه رژيم ايران در لاپوشاني و پنهان كاري حرفه اي است و تاكنون تمام كارتهايش را بازي نكرده است و بايد بگويم كه جامعه جهاني به اندازه كافي قاطع نبوده است چرا كه جامعه جهاني مي توانست هر چيزي را از اين رژيم بگيرد.
 • افشاي برنامه اتمي از سوي شما صورت گرفت كه در تأسيسات نطنز واراك بود. آيا اعتقاد داريد كه همچنان تأسيسات ديگري هستند كه رژيم آنها را مخفي كرده است و غرب هم هنوز اطلاعي از آنها ندارد؟
 • همه مي دانند كه جنبش مقاومت ما به يمن شبكه هاي مقاومت خود در داخل در افشاي نيروگاههاي نطنز و اراك و تمامي نيروگاههاي اتمي ايران در داخل نقش داشت، ولي با كمال تأسف از ابتدا جامعه جهاني و غرب با رژيم ايران مماشات كرد و وارد مذاكره شدند تا اينكه به نقطه امروز رسيديم.
 • آيا فكر ميكنيد كه رژيم برنامه اتميش را با برنامه موشكي جا به جا كرده است؟ خامنه اي مقصودش از اين حرف چيست كه جهان فردا جهان موشكهاست و نه جهان مذاكرات؟
 • در واقع بايد بگويم كه اين رژيم در تماميتش از يك طينت و سرشت هستند و همگي از استمرار سركوب در داخل و تهديد و ترساندن مردم منطقه صحبت مي كنند. اين رژيم از پروژه نظام موشكي با توان حمل كلاهك هسته اي صحبت مي كند، چرا كه با اينكار مي خواهد كشورهاي منطقه را بترساند و عرض اندام كند و به ساختن موشك و ارتقاء آن ادامه مي دهد. بعد هم رژيم ايران به اين نياز دارد كه قدرت خود را به رخ بكشد و اين با هدف روحيه دادن به نيروهاي خود در داخل ايران مي باشد.

 

 • طرح رژيم ايران در سوريه و يمن و عراق و لبنان چيست؟ خامنه اي از رويكرد شبه نظاميان ايراني مستقر در سوريه دفاع كرد. رويكرد آنها چيست؟
 • از ابتدا استراتژي رژيم ايران بر روي دخالت در امور داخلي ديگران و جنگ افروزي و صدور تروريزم به كشورهاي سوريه و يمن عراق و لبنان متكي بوده است. بارها سران رژيم و مشخصا خامنه اي گفته اند ”اگر ما امروز در دمشق و ديگر مناطق نجنگيم بايد فردا در تهران و ديگر شهرهاي ايران بجنگيم“. در نتيجه رژيم ايران تا حد مرگ نياز به بقاي بشار اسد به هر بهايي در قدرت در سوريه داشت. همه مي دانند كه اگر اين كمك ها و سلاحها نبود و اگر تمامي تداركات و نيازهايي كه رژيم ايران تأمين كرد نبود، بشار اسد مدتها قبل سرنگون شده بود. همچنين همه مي دانند كه نتيجه حاكميت بشار اسد در سوريه و هشت سال حاكميت نوري مالكي در عراق شكل گيري و بروز داعش بود كه تمام جامعه جهاني از آن رنج مي برند. اما بايد اضافه كنم رژيم ايران شكست خورده و الان در تنگنا است، چرا كه جبهه اش در يمن و عراق و سوريه از هم پاشيد، چرا كه آنطور كه مي خواست نمي تواند در اين كشورها پيشروي كند. الان رژيم ايران فرماندهان سپاه را به سوريه اعزام مي كند و تعداد بسياري از آنها تا كنون كشته شده اند و رژيم نمي خواهد عقب نشيني كند چرا كه خواهان بقاي بشار اسد در قدرت مي باشد.
 • به كشته شدن فرماندهان «پاسداران انقلاب» در سوريه اشاره كرديد، يك فرمانده نظامي ايراني از استقرار نيروهاي ايراني بخصوص در سوريه و عراق سخن گفت. چند روز قبل در ملاقات با نمايندگان فرانسه از وجود 60هزار كه در سوريه ميجنگند سخن گفتيد. آيا اين اعتراف به شكست «پاسداران انقلاب» در مأموريتهايشان در سوريه نيست؟
 • در واقع و دقيقا بايد گفت رژيم ايران 60هزار نفر از افراد سپاه پاسداران و شبه نظاميان وابسته به خودش مثل حزب الله لبنان و شبه نظاميان شيعي عراقي و افغاني را به سوريه اعزام نموده است. الان نيروهاي سپاه پاسداران از بشار اسد در دمشق حفاظت مي كنند، ولي اينكه رژيم ايران مجبور شده نيروهاي نظامي وارد كند بر اين تاكيد دارد كه سپاه پاسداران در اجراي وظايف خود شكست خورده است، و اين بهترين دليل بر اين است كه رژيم ايران در باتلاق جنگ سوريه غرق شده است و نمي تواند پيش روي كند و نمي تواند هم عقب نشيني كند. به همين دليل ما بر ضرورت محاكمه سران رژيم ايران در صدر آنها خامنه اي در برابر دادگاه جرائم بين المللي به عنوان جنايتكار جنگي تاكيد مي كنيم.

 

 • به ضرورت خامنه اي به عنوان جنايتكار جنگي اشاره كرديد. آيا معتقديد آنچه را جهان در رابطه با يوگسلاوي سابق شاهدش بود ميتواند در رابطه با رژيم كنوني ايران نيز شاهدش باشد؟
 • من به آن بسيار اميدوارم و همينطور تمام اقشار مردم ايران به آن بسيار اميدوارند چرا كه آنچه رژيم در داخل ايران مرتكب شده و همينطور آنچه عليه خلق هاي منطقه انجام داده جنايت هاي بسيار خطرناكي هستند و لذا بسيار اميدوارم كه مردم ايران و خلقهاي منطقه روزي اين را به چشم ببينند.
 • به من نگفتيد كه كداميك به خامنه اي نزديكتر هستند: روحاني يا ظريف؟
 • به شما گفتم كه هر دوي آنها در يك جبهه هستند. تفاوت زيادي بين آن دو نيست. هر دو در سياستهاي اصلي رژيم اشتراك نظر دارند: در قانون اساسي ولايت فقيه، در سركوب و اعدام در داخل و صدور تروريسم، و نيز در پروژه اتمي. در جريان كارزار انتخاباتيش، روحاني به اين مباهات ميكرد كه در سال2004 هنگامي كه مسئول پرونده اتمي بود، توانسته غرب را فريب داده و امكان پيشبرد پروژه اتمي رژيم را فراهم كند.
 • چه كسي واقعيت رژيم ايران ورويكردهاي آن را نمايندگي ميكند. آيا آنچه ژنرال محمد جعفري فرمانده «سپاه پاسداران» كه بر روي صدور انقلاب وگسترش بين المللي آن تأكيد ميورزد، يا محمدرضا نوبخت سخنگوي دولت كه گفت كشورش خواستار درگيري با هيچ كشوري در منطقه نيست، واينكه هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران خواستار روابط پرتنش با همسايگان باشد. كداميك بيشتر راست ميگويند؟
 • شخص اول و آخري كه سياست خارجه در ايران را مشخص ميكند، خامنه اي و دفتر اوست. سياست خارجي رژيم ايران را چه در سوريه يا در عراق يا در منطقه بصورت كلي ، خامنه اي و از طريق دفترش در منطقه و جهان تعيين ميكند. سفارتهاي رژيم ايران در منطقه و جهان، در ارتباط با ”سپاه قدس“ و ”سپاه پاسداران“ هستند و نه وابسته به وزارت خارجه. از اين رو ما بايد همواره اظهاراتي كه از زبان فرماندهان ”سپاه قدس“ و ”سپاه پاسداران“ صادر ميشود را اصل گرفته و در نظر بگيريم.
 • مقامات فرانسوي اخيرا يك كشتي اسلحه ايران را كه به سمت يمن ميرفت متوقف كردند. آيا خامنه اي نميخواهد جنگ در يمن را متوقف كند؟ بعدا هم او از منطقه خليج چه ميخواهد؟
 • بسيار روشن است، يكم: استراتژي اين رژيم بر اساس جنگ افروزي و صدور تروريزم طراحي شده است و اين بخاطر حفظ خودش هست. دوم. از زمان جنگ ايران و عراق، خميني ميگفت: اگر ما مجبور بشويم كه دست از بيت المقدس و از صدام (حسين) برداريم، امكان ندارد كه دست از حجاز [عربستان] برداريم (اين عين حرف خودش هست). اين نشان دهنده استراتژي رژيم است كه تا امروز خامنه اي آن را ادامه داده است و به اين دليل است كه شما هر روز شاهد تداوم اين سياست توسعه طلبانه هستيد. از زمان خميني اين سياست هم چنان دنبال شده است.

 

 • اگر منطقه شعله ور است چه كسي ميتواند اين رژيم را در داخل مرزهاي ايران محصور كند؟

ج: سئوال خوبي است، به باور من اين در كشورهاي منطقه اين توان را دارند كه اين رژيم را مجبور كنند در داخل مرزهايش محدود بماند.

 • اما آنطور كه بنظر ميرسد رژيم ميخواهد جنگ در يمن را ادامه بدهد، و جنگ در سوريه را و جنگ افروزي در عراق را تا در خارج مرزهاي خودش باقي بماند.
 • پرسيديد چگونه؟ پاسخ در وحدت اين كشورها و در پي گرفتن سياست قاطعيت واحدي است و همچنين حمايت از مردم ايران كه خواستار سرنگوني اين رژيم هستند. شما ديديد كه چگونه با اين رژيم در يمن مقابله كرديد، و مجبور به عقب نشيني شد. آنچه كه رژيم ايران از آن ميترسد و بيشترين ترس را از آن دارد اين است كه مردم ايران و نمايندگان آن در بين اين صف بندي عربي باشند.
 • بنابراين اينطور ميبينيد كه رژيم ايران در يمن و همچنين در بحرين شكست خورده است؟
 • بله، و معتقدم همانطور كه در يمن شكست خورده است ميتواند در بحرين نيز بصورت نهايي شكست بخورد، اگر در برابرش يك ائتلاف قاطع و جازم از كشورهاي منطقه را ببيند، زيرا كه اين رژيمي است كه در مقابله با «طوفان قاطعيت» شكست خورد.
 • اينطور به نظر مي رسد كه شما ميگوييد رژيم تروريسم را صادر ميكند و نميگوييد رژيم انقلاب را صادر ميكند، آيا اين عمدي است؟
 • توصيف شما دقيق است، زيرا آنچه رژيم ادعا ميكند وآن را انقلاب ميپندارد در حقيقت صدور تروريسم و برافروختن آتش جنگهاست. زيرا اگر رژيم ايران جنگ افروزي نكند چه چيزي دارد كه به مردم منطقه بدهد؟ اين رژيم چه چيز جديدي براي منطقه آورده است؟ يا چه مسئله يا مشكلي است كه اين رژيم توانسته باشد حل كند؟ او ادعاي انقلاب ميكند در حالي كه آنچه را كه صادر ميكند تروريسم و جنگ افروزي است. من عامدانه اين تعبير را بكار ميبرم.
 • آيا بين خامنه اي و رفسنجاني درگيري هست، اگر اين درست است آيا وقت آن فرانرسيده كه يكي از آن دو كار را يك سره كند؟
 • در واقع جنگ بين خامنه اي و رفسنجاني جنگ بر سر قدرت است و تقسيم كيك قدرت بين آنها. اين جنگي كه بين آنها جريان دارد بازتاب حالت بحران و ضعفي است كه رژيم در داخل خودش دارد. اما آنها مانند دو همزاد متضاد يكديگر هستند، يكي از آنها نميتواند همزاد خودش را از بين ببرد زيرا كه حذف يكي از آنها به حذف رژيم منجر ميشود.
 • آيا معتقديد كه يك روز ممكن است يك زن در ايران قدرت را بدست گيرد؟
 • مبارزه ما در مورد حكومت زن بر ايران نيست. بلكه هدف ما اين است كه مردم آزادي انتخاب داشته باشند، اگر اين اتفاق بيفتد مردم افراد شايسته و مناسب را برخواهند گزيد. به اين خاطر ما تمام تلاش خودمان را ميكنيم كه براي مردم حق انتخاب وجود داشته باشد. زنان نقش بارزي در سرنگوني فاشيسم در ايران داشته اند. هزاران تن از زنان بدست دو ديكتاتوري شاه و رژيم مورد شكنجه و اعدام قرار گرفته اند. زنان نقش برجسته اي در مقاومت داشته اند. هم اكنون هم در جامعه اين نقش را دارند. بلحاظ تاريخي ما اين نقش را از زمان انقلاب مشروطيت در سال 1906 شروع كرده ايم.

زن نقش تعيين كننده در سرنگوني فاشيسم حاكم بر ايران دارد. اين بدان معناست كه جامعه ايران پذيرش رهبري زن را در مي يابد.

 • عربيت از نو به عراقيان بازگشته است، از مقتدي صدر تا عمار حكيم. در نهايت خون به آب تبديل نخواهد شد. آيا فكر ميكنيد كه رژيم ايران ميخواهد به گرايش مذهبي در عراق پيروزي ببخشد وخون بعلاوه تروريسم در هر جا كه رژيم وارد ميشود وجود دارد؟
 • رژيم ايران از روز اول براي تثبيت بقاي خودش در قدرت استراتژي مذهبي صدور تروريسم را پايه كارش قرار داد. هدفش اسلام نبود، زيرا او از سرسخت ترين دشمنان اسلام است. مسئله اش شيعه هم نبود بلكه عليه شيعه در ايران بود (رجوي كتابي را به من نشان ميدهد كه حاوي عكسها و خلاصه اي از زندگي 20هزار شهيد از مجموع 120هزار شهيد است كه خميني آنها در سياهچالهاي رژيمش كشته است) و ميگويد: تعداد شيعياني كه رژيم در داخل ايران كشته است بيش از تعداد اهل سنت است. علاوه بر جناياتي كه رژيم در داخل ايران مرتكب شده، جرايم زيادي در داخل عراق مرتكب شده چرا كه در واقع «نسل كشي اهل سنت در عراق» را در پيش گرفته است. همچنين ميخواهد اين كار را در تمامي منطقه ادامه بدهد. به اين خاطر است كه بايد اين رژيم را سرنگون كرد، و اين در واقع و در نهايت وظيفه خواهران و برادران عرب و مسلمان ما در اين منطقه است، كساني كه بايد بدانند كه مردم ايران در كنار آنها عليه اين رژيم مي ايستند، رژيمي كه كارش به آتش كشيدن تمامي منطقه بوده است و همچنان هم هست. به اين دليل واجب است دست اين رژيم از منطقه قطع شود و در داخل ايران سرنگون گردد. طبيعي است كه حاصل آنچه رژيم ايران در منطقه عليه شيعه و عليه اهل سنت مرتكب شده و كشتارهايي كه در منطقه مرتكب شده ظهور جريان داعش است كه هم اكنون جهان دارد تهديد ميكند.
 • زندانيان سياسي زيادي در ايران هست، چه تعداد زنداني از جنبش شماست و چه كسي حقوق آنها را دنبال ميكند؟
 • ما تعداد زيادي زنداني داريم كه اكثر آنها از حاميان «مجاهدين خلق» هسستند در كنار زندانياني از قوميتها مانند بلوچها، كردها، اعراب، و اهل سنت. براي اين زندانيان سياسي ما شبكه اي در داخل ايران داريم كه كارش دنبال كردن حقوق زندانيان و كمك به خانواده هاي زندانيان در داخل است، علاوه بر شبكه اي كه در خارج كار ميكند. تاكنون اين شبكه كه حقوق اين زندانيان را دنبال ميكند توانسته است به 63بار محكوميت بين المللي رژيم ايران توسط مجمع عمومي سازمان ملل دست يابد.
 • آيا ميانه روهايي در داخل رژيم وجود دارند وآيا ممكن است ولايت فقيه ميانه روها را بپذيرد؟
 • در فاشيسم حاكم بر ايران ميانه روي معنا ندارد. از آغاز، مقاومت ايران گفته بود كه افعي كبوتر نمي زايد. تجربه ساليان اين حقيقت را اثبات كرده است، همچنانكه دو دوره رياست جمهوري رفسنجاني و خاتمي، . طي تمامي اين ساليان مردم ايران هيچ تفاوتي را شاهد نبودند. هر دو رييس جمهور در هماهنگي با ولي فقيه كار ميكردند. شايد تفاوتي در مسايل بسيار جزيي وجود داشته است. الآن هم در دوران روحاني شاهديم كه اعدامها به 2300 رسيده، و همچنين شاهد تداوم مداخلات در منطقه هستيم. اينجاست كه هيچ نشانه اي از نشانه هاي ميانه روي وجود ندارد و آنچه هست سراب است. تأكيد ميكنيم كه در ديكتاتوري مذهبي ميانه روي وجود ندارد، بنابراين بايستي ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران را سرنگون كرد.
 • نقش روحاني چيست؟ ميگويد كه در سياست خارجي يا مسايل نظامي دخالت نميكند. آيا ميتواند اقتدارش را بر ژنرال قاسم سليماني اعمال كند؟
 • در حقيقت روحاني نمي خواهد و نمي تواند حرفش بالاي حرف فرمانده نيروي قدس يا فرمانده كل پاسداران باشد. «پاسداران انقلاب» قدرت زيادي دارند، حتي خاتمي كه 8سال را در رياست جمهوري گذراند در پايان نتيجه گيريش اين بود كه رييس جمهور چيزي جز تداركاتچي نظام نيست، تا جايي كه در همان زمان اعتراف كرد كه «نبايد ترديد كنيم كه تنها فكر تغيير يا اصلاح قانون اساسي نظام ولايت فقيه خيانت محسوب ميشود، و در نتيجه نميبايد اين موضوع مورد بحث قرار گيرد.»

اين معنايش آن است كه در تمامي آنچه به بقاي رژيم ولايت فقيه واقتدار ولي فقيه برميگردد اين پايه كار است، و هر تجاوزي از آن نبايد از يك بند انگشت بيشتر باشد. در چارچوب اين تفسير و اين «نگاه از ميانه روي» روحاني بيش از يك «كارمند تداركاتچي» نيست و قدرت واقعي از آن «پاسداران انقلاب» است.

 • آيا حدس ميزنيد كه ژنرال قاسم سليماني در صورت اينكه خامنه اي به ناگهان برود، دست به كودتاي نظامي بزند؟ و يا اينكه اين كار ولايت فقيه را تهديد ميكند؟
 • مسئله بستگي به شرايطي دارد كه پيش ميآيد. چنانچه «سپاه پاسداران» با يك قيام مردمي كه توان آن را به چالش بكشد و بساط آنها را جمع كند، [روبرو باشد] سپاه پاسداران اين توان را دارد كه يك رهبر عالي به عنوان ولي فقيه ديگر را روي كار بياورد، بي آنكه نيازي به كودتا باشد. اما از آنچه تاكنون به روشني در جامعه ايران بارز شده، آن وحشت حاكميت از قيام مردمي و شورش جامعه مدني است و اين دو است كه رژيم را از بين مي برند. آنچه كه ما الان شاهد آن هستيم، اختلافات و تضاد جناحها، به دليل ضعف شديدي است كه رژيم ولايت فقيه به آن دچار شده است. اين رژيم در تماميتش وارد دوران احتضار شده است.

 

 • آيا فكر ميكنيد كه سرنوشت روحاني مانند سرنوشت خاتمي با ايزولاسيون به پايان خواهد رسيد؟
 • به باور من تفاوت چنداني بين سرنوشت او و سرنوشت خاتمي نخواهد بود، چرا كه راه و روشي كه هم اكنون در پيش گرفته اند جنگ بر سر قدرت است، اما همه با هم در حفظ اين رژيم اشتراك دارند، و آنچه دنيا از نمودهاي اختلاف يا تفاوتها مشاهده ميكند، به دليل وضعيت وخيم و بحراني اين رژيم است.

 

 • چرا رژيم به سفارتها حمله ميكند، آيا مثلا قصدش اين است كه عربستان را بترساند؟
 • سياست سفارت گيري و گروگانگيري از روشهاي اين رژيم است. رژيم با اين كارها ميخواهد از يك سوي طرف ديگر را بترساند، و از سوي ديگر بحرانهاي دروني اش را كه به شدت اوج گرفته است، پنهان نمايد. اما تجربه نشان داده است كه چنانچه كشورهاي منطقه در مقابل اين رژيم بايستند، اين رژيم مجبور است عقب نشيني كند، اين رژيم زباني جز زبان زور نمي فهمد.

 

 • آيا جنبش شما يك روزي تماسي با حزب الله لبنان برقرار كرده است؟
 • به هيچ وجه، اين حزبي است دست ساز رژيم ايران، و دست ساز شخص خامنه ايست. اين حزب بخشي از ولايت فقيه است، از نظر سياسي و نظامي و مالي و لجستيكي، اين حزب بخشي از سپاه پاسداران است. از اين جهت نمي توان آن را يك مقوله لبناني محسوب كرد، مواضع اين حزب همان مواضع استراتژيكي شخص خامنه اي است.

 

 • يعني وقتي نصرالله هدفهايي را مشخص ميكند كه آنها را در اسراييل مورد حمله موشكي قرار خواهد داد، مانند كارخانه آمونياك در حيفا، آيا در اين كارش با رهبر[خامنه اي] هماهنگي كرده است تا وضعيت بي ثباتي در منطقه را ابقا ميكند؟
 • دقيقا همين طور است. سياست نصرالله همان سياست ولايت فقيه است، و بايد به اين سياستها به عنوان يك موضع واحد نگريست، نصرالله ارتباطي ارگانيك با ولي فقيه دارد.

 

 • آيا فكر ميكنيد كه رژيم ايران يكي از پايتخهايي را كه گفته بود بر آنها تسلط يافته را از دست داده است؟
 • از نظر ما رژيم ايران ضربه كمرشكني در يمن خورده است. اين نتيجه ائتلاف عربي بود، هنگامي كه اين ائتلاف مصمم و با قاطعيت در برابر رژيم ايران ايستاد، رژيم ضربه كمرشكن را دريافت نمود.
 • چرا ما بعنوان اعراب همه اظهارات خصمانه رژيم ايران عليه اسراييل را باور نميكنيم، و احساس ميكنيم كه ايران آرمان فلسطين را براي معامله ميخواهد و نه چيزي بيشتر. آيا ما برحق هستيم؟
 • اين ديدگاه كاملا درستي است. از آغاز اين رژيم طرح خنجر زدن از پشت به آرمان فلسطين را داشت و اين كه خنجر خيانت را در قلب اين آرمان فرو كند. اين رژيم با تمام توان تلاش كرده است كه در روند صلح كارشكني كند، و همچنين به توطئه چينيها براي ترور پرزيدنت فقيد ياسر عرفات بزند و همچنين در تعميق تقسيم فلسطين كوشيده است. من اينجا بايد اضافه كنم كه رژيم ايران از اينجهت دنبال دستيابي به بمب اتمي بود كه بتواند بر خلقهاي عرب هژموني داشته باشد.
 • گفتيد كه رژيم براي ترور عرفات تلاش كرده است؟
 • درست است

 

 • اين امر چه وقت بود؟
 • عرفات اين موضوع را به من وقتي با او در سال 1996 در لندن ملاقات كردم، اطلاع داد. ما خودمان اطلاعاتي داشتيم و او نيز آن را تأييد كرد. سوءقصد پس از خميني و در دوران خامنه اي صورت گرفت. اين را عرفات شخصا به من اطلاع داد.

 

 • آيا با اين امر موافق هستيد كه روسيه نقش ايران در سوريه و بعد در عراق را پايان خواهد داد؟
 • آخوندها پس از آنكه در محقق كردن نقشه شان براي نگاه داشتن بشار اسد بلحاظ نظامي شكست خوردند، متوسل به روسيه شدند. آنها بودند كه روسيه را به سوريه وارد كردند، اما با ورود روسيه، نقش ايران درجه دو شد، اما حقيقت قطعي اين است و آن را تكرار ميكنم كه به طور قطع و علي الاطلاق رژيم ايران تنها طرفي است كه بر ماندن بشار اسد بر قدرت اصرار دارد.

 

 • آيا پيش بيني ميكنيد كه اسد سالهاي طولاني ادامه بدهد؟
 • فكر نمي كنم، شرايط كنوني به ماندن اسد براي مدت طولاني در قدرت اجازه نميدهد. بويژه بلحاظ مقاومت قهرمانانه اي كه خلق سوريه و پايداري كه از خود نشان ميدهد و از افتخارات اين منطقه محسوب ميشود. اين مردم اند كه خواستار بركناري اسد هستند و بدليل سركوب و كشتارهايي كه در حق مردم سوريه انجام داده و نقض حقوق بشر، جامعه جهاني مجبور شد به سوريه فكر كند و دخالت نمايد، و ما آرزومنديم مذاكراتي كه در جريان است به نتايجي كه مردم سوريه انتظار آن را دارند برسد و سوريها از وجود بشار اسد رهايي يابند.

 

 • آيا شما بر اين باور هستيد كه بركناري اسد ميتواند پايان نقش رژيم ايران در منطقه باشد؟
 • اين درست است، به اين خاطر است كه رژيم ايران با تمام توان تلاش ميكند رژيم بشار اسد را نگهدارد، در حالي كه مي داند اميدي به آن نيست، اما چاره اي ديگر در دست ندارد. او از چنين امري در وحشت است چرا كه اگر اسد در سوريه سرنگون شود، سرنگوني رژيم در تهران را به دنبال خواهد داشت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s