ایران: ۱۰ اعدام ازجمله دو زن همزمان با سفر خانم موگريني به ايران

ایران: ۱۰ اعدام ازجمله دو زن همزمان با سفر خانم موگريني به ايران

22

رژيم ضدبشري آخوندي در فاصله روزهاي ۲۶ تا ۲۸ فروردین ( ۱۴ تا ۱۶ آوریل) همزمان با سفر خانم موگريني نماينده عالي اتحاديه اروپا به ايران ۱۰ زنداني را به چوبه هاي دار سپرد. سه تن از اعدام شدگان در روز ۲۸ فروردین در زندان مرکزی رشت و هفت زندانی از جمله دو زن در ۲۶ فروردین به طور جمعی در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند. قبل از آن نيز در آستانه سفر نماينده اتحاديه اروپا و نخست وزير ايتاليا 14 زنداني اعدام شده بودند.

سران رژیم آخوندی در هراس از خیزش ارتش بیکاران و گرسنگان و به منظور مهار اعتراضات اجتماعی هر روز بر ابعاد و دامنه سرکوب و کشتار می افزایند. رئیس اتاق بازرگانی رژيم گفت: ”امنیت …می‌تواند توسط مسائل اقتصادی مانند افزایش بیکاران، رکود و بدهیهای فراوان دولت به بخش خصوصی دچار خدشه شود و این وضعیت از سال ۹۴ به سال ۹۵ منتقل شده است. فضای شکننده کسب و کار طاقت تحمل تنشهای سیاسی را ندارد. …سیاسی‌بازی در فضای اقتصاد می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد» (خبرگزاری تسنيم متعلق به نیروی قدس-۲۹ فروردين ۹۵).

مراودات كشورهاي اروپايي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران و سفر مقامات آن به تهران آنهم در حاليكه سكوت و بي عملي شرم آور در مقابل نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه دارد، اين رژيم را در ادامه شكنجه و اعدام و كشتار و سركوب زنان و اقليتهاي قومي و ديني و سرپيچي از قوانين و معاهدات بين المللي تشجيع كرده است. بهبود روابط اقتصادي و سياسي با اين رژيم قرون وسطايي بايستي به بهبود وضعيت حقوق بشر و به ويژه توقف اعدامها مشروط شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s