فراخوان به آزادی سریع خانم اعظم مددزاده و کریم کهندل

ایران: حمله به مراسم بزرگداشت شهيدان و دستگیری دو تن از اعضای خانواده مجاهدان اشرفي

فراخوان به آزادی سریع خانم اعظم مددزاده و کریم کهندل

2016410171353168309231
مجاهدان شهيد اكبر و مهديه مددزاده – شهيدان 19 فروردين 1390 در اشرف

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن بازداشت خانم اعظم مددزاده مادر دو فرزند، و همسرش آقای کریم کهندل از خانواده های مجاهدان ليبرتي و شهیدان مجاهد خلق و اقدام فوري برای آزادی آنها فرا مي خواند

عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی ظهر روز پنجشنبه ۱۹فروردین ضمن حمله به خانه خانواده مددزاده، که دو تن از فرزندان آنها در قتل عام مجاهدین در ۱۹فروردین۹۰ در اشرف به شهادت رسیدند، خانم اعظم مددزاده، و خواهر شهیدان و همسرش آقای کریم کهندل را بازداشت کردند. این حمله به خاطر برگزاری مراسم پنجمین سالگرد شهادت اكبر و مهدیه مددزاده صورت گرفت.

مهاجمان که بالغ بر ۳۰نفر بودند در این یورش وحشیانه که تا ساعت ۲۳ به طول انجامید، تمامي وسايل منزل از جمله آلبومها، وسايل شخصي و الكترونيكي اين خانواده را مورد بازرسي قرار داده و بخشی از آنها را با خود بردند.

نيروهاي سركوبگر شماری از میهمانان را نیز دستگیر کردند و خانه های آنها را نیز مورد بازرسی قرار دادند. بر اثر این اقدام سرکوبگرانه حال خانم مدد زاده مادر ۶۷ساله شهیدان و خانم كبري امير خيزي از دیگر خانواده های مجاهدان لیبرتی به وخامت گرایید.

 اطلاعات آخوندي همچنین شمار دیگری از خانواده های مجاهدان اشرفی را احضار کرده و آنها را تهدید کرده بود که در صورت برگزاری مراسم برای فرزندان و بستگان شهیدشان دستگیر خواهند شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s