توطئه عليه جان زنداني سیاسی علی معزی و فراخوان به تشكيل هیأت حقیقت یاب بين المللي

توطئه عليه جان زنداني سیاسی علی معزی و فراخوان به تشكيل هیأت حقیقت یاب بين المللي

 ali.moezi_-300x191مقاومت ایران عموم مجامع مدافع حقوق بشر به ویژه گزارشگر ویژه حق حیات و دستگیریهای خودسرانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی عاجل برای رسیدگی به وضعیت زندانی سیاسی آقای علی معزی که در معرض خطر حذف فیزیکی است فرا مي خواند و خواستار تشكيل یک هیأت حقیقت یاب بين المللي براي تحقيق پيرامون وضعیت زندانهای قرون وسطایی رژیم و وخامت شرایط زندانیان به ويژه زندانيان سياسي است.

بعد از ظهر اول اردیبهشت زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی که در بند هشت زندان اوین به سر می برد دچار مسموميت شدید و سر درد شد و بر اثر عدم رسیدگی پزشكي حالش به وخامت گرایید.

شکنجه گران ساعاتی بعد صرفاً برای حفظ ظاهر وی را به بهداری اوین منتقل كردند اما ساعت ۲ بامداد بدون رسیدگی جدی و مشخص کردن علت مسمومیت او را مجدداً به بند بازگرداندند.

 سر به نیست کردن زندانیان سیاسی با دارو و غذای سمی از روشهای رایج رژيم آخوندي است. زنداني سياسي شاهرخ زماني، روز ۲۲شهریور ماه گذشته به نحو مشكوكي در زندان گوهردشت جان باخت. ولي الله فيض مهدوي، اميرحسين حشمت ساران، منصور رادپور و افشين اسانلو، از دیگر زندانیانی هستند که به نحوی مشکوک در زندان کشته شدند. پزشكي قانوني رژيم با اعلام دلايل واهي سعي در توجيه مرگ آنها كرده است.

آخوند لاریجانی رئیس قضاییه آخوندها در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، مرگهای مشکوک زندانیان سیاسی را انکار کرد و آن را «سخن نامربوط» خواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s