شماره 4-حمله موشكي به ليبرتي، ويراني و آتش سوزي گسترده به دنبال داشت

حمله موشكي به ليبرتي- شماره 4

حمله موشكي به ليبرتي، ويراني و آتش سوزي گسترده به دنبال  داشت

 

محل اصابت يكي از موشك ها
محل اصابت يكي از موشكها

حمله موشكي دوشنبه شب ۱۴تیرماه (۴ژوییه۲۰۱۶) به ليبرتي ويراني و آتش سوزي گسترده در كمپ ليبرتي به دنبال داشت و بخشهايي از اموال و اماكن ساكنان از بين رفت. عكس گودال ايجاد شده در اثر اصابت يكي از موشكها ضميمه است.

در اين حمله جنايتكارانه كه توسط شبه نظاميان وابسته به نيروي ترويستي قدس گرفت بيش از 50 فروند موشك به سمت ليبرتي شليك شد كه شماري از آنها در خارج از كمپ فرود آمد. اين حمله پس از 8 روز ممانعت از ورود  سوخت، غذا و دارو به كمپ توسط نيروهاي عراقي صورت گرفت. اين محاصره ضد انساني ادامه دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s