ایران : تظاهرات هموطنان آذري در شهرهای مختلف… کارگزاران رژیم خواستار تشدید سرکوب مردم آذربایجان می شوند

ایران : تظاهرات هموطنان آذري در شهرهای مختلف

کارگزاران رژیم خواستار تشدید سرکوب مردم آذربایجان می شوند

Azarbaijan-5 روز پنجشنبه ۷مرداد هزاران تن از هموطنان ترک در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، تبریز، ارومیه، زنجان،اهر، خوی و اردبیل در اعتراض به اهانت رسانه های حکومتی به هموطنان آذري دست به تظاهرات زدند.

در تهران این تظاهرات در میدان توپخانه برگزار شد. هزاران تن از مردم خشمگین ارومیه به رغم حضور فشرده نیروهای سرکوبگر بین چهار راه عطایی و سرداران این شهر دست به اعتراض زدند. با یورش یگان ضد شورش نیروی انتظامی و شلیک گلوله های پلاستیکی به جمعیت، این تظاهرات به درگیری کشیده شد و جوانان دلیر به جنگ و گریز با عوامل نیروهای سرکوبگر پرداختند. شمار زيادي از مردم تبریز نیز در خیابانهای اصلی شهر راهپيمايي كردند و انزجار خود را از سیاستهای سرکوبگرانه رژيم آخوندي و اهانت به هموطنان آذري که تاکنون بارها تكرار شده است، ابراز كردند. مزدوران نیروی انتظامی و گارد ویژه ضدشورش با یورش به تظاهرکنندگان و ضرب و جرح آنها سعی در پراکنده ساختن آنها داشتند.

شماری از تظاهرکنندگان از جمله در شهرهای ارومیه، تبریز، زنجان و مراغه بازداشت شدند. از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان در تظاهرات روز سه شنبه ارومیه و تبریز نیز همچنان خبری در دست نیست.

فرماندار ارومیه تظاهرات هموطنان ترک را تجمع غیرقانونی خواند و از نیروهای سرکوبگر خواستار «برخورد قاطعانه» علیه مردم آذربایجان شد.

 تبعیض سیستماتیک و سركوب و ستم مضاعف عليه اقوام و ملیتهاي مختلف و پیروان اديان و مذاهب گوناگون که با شدت یافتن بحرانهای گریبانگیر رژیم به طور مستمر گسترده تر می شود، واکنش رژیم پا به گوری است که توان پاسخگویی به هیچیک از خواستهای عادلانه مردم ایران را ندارد. این اوضاع وخامت بار تنها با سرنگونی فاشيسم ديني حاكم برايران پایان خواهد یافت.

مقاومت ایران مردم و جوانان دلیر در مناطق مختلف ايران را به همبستگی با هموطنان آذري و به اعتراض به سياستهاي ضد مردمي اين رژيم عليه اقوام و مليتهاي مختلف فرا می خواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s