ایران:‌ اسامي 25 زنداني سياسي اهل سنت كه به طور جمعي اعدام شدند – اطلاعات تكميلي

ایران:‌ اسامي 25 زنداني سياسي اهل سنت كه به طور جمعي اعدام شدند

201683144025451471081بنا به اعلام دبيرخانه شوراي ملي مقاومت شمار زندانیان سیاسی اهل سنت که در روز دوشنبه ۱۲مرداد (۲ اوت) به دستور خامنه ای خون آشام به طور جمعی در زندان گوهردشت به دار آویخته شدند، به ۲۵تن بالغ می شود. اسامي آنها عبارتست از ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ۲۹ساله ، دو برادر به نامهای ﮐﺎﻭه و ﺁﺭﺵ شریفی، ۳۲و ۲۶ساله؛ سه برادر به نامهای محمد یاور، مختار و بهمن رحیمی؛‌ ۳۱، ۳۳ و ۳۸ساله؛ ﮐﺎﻭه ویسی۳۲ساله، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎه ﻧﻈﺮﯼ۳۱ساله، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ۳۱ساله، ﺍﺣﻤﺪ نصیری۳۵ساله، ﺷﺎﻫﻮ ابراهیمی۳۱ساله، ﭘﻮﺭیا ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، وریا ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، کیوان موﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ادریس ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﻣﺤﻤﺪ غریبی، کیوان کریمی، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، امید پیوند، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ (علی عراقی)، ﺣﮑﻤﺖ شریفی (حکمت عراقی)، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ (حمزه عراقی) و امید ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ.

رژيم آخوندي تلاش مي كند از فاش شدن جزييات اعدام اين زندانيان كه به «محاربه و تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند جلوگيري كند. تلفنهای اصلی زندان گوهردشت را قطع یا مختل کرده، ارتباطات و رفت و آمد زندانیان حتی به بهداری یا هواخوری محدود و ملاقاتها قطع شده است.

سردژخيم محمد جعفری منتظری، دادستان کل رژیم این زندانیان را به «از بین بردن امنیت» متهم كرد. دادستان كردستان آنها را به «ترور محمد شیخ الاسلام، عضو خبرگان آخوندي از کردستان» متهم کرد. در حاليكه رژيم آخوندي شش زندانی سیاسی اهل سنت ديگر را در اسفند ۱۳۹۳ به همین اتهام اعدام کرده بود.

اكثر قربانيان در سالهای ۸۸تا ۹۰بازداشت شده بودند، بین ۱۸تا ۳۱ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سنندج تحت شکنجه قرار داشتند و از ابتدایی ترین حقوق همچون وکیل، رسیدگیهای درمانی و ملاقات با خانواده محروم بودند. آنها بارها در اعتراض به اين شرایط طاقتفرسا دست به اعتراض زده بودند.

کاوه شریفی بر اثر ۲۷ماه شکنجه در سلولهای انفرادی از بیماریهای مختلف رنج می برد. او در نیمه شب ۱۰ مرداد دچار سکته قلبی شد و در بیمارستان خارج از زندان بستری شده بود. دژخیمان او را از بیمارستان بازگرداندند و ساعاتی بعد به دار آویختند. آرش شريفي برادرکاوه بر اثر شکنجه از انواع بیماریها رنج می برد. بینایی چشم چپ او بر اثر محرومیت از درمان به طور کامل از بين رفته و چشم راست او نیز بینایی کمی داشت.

شهرام احمدی ۳۳ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت و از بیماریهای مختلف مانند افت شدید شنوایی و عفونت کلیه رنج می برد. او در ۱۵ تیر امسال به احمد شهید نوشت: «آرزو دارم مثل یک انسان، مثل یک متهم، در دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پرونده‌ام را خوانده باشد، شکنجه‌گرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، نگوید یا از مملکت شیعه می‌روید، یا می‌میرید، دادگاه از پنج دقیقه بیشتر باشد و من اجازه صحبت داشته باشم». برادر کوچکتر شهرام به نام بهرام احمدی نیز كه هنگام دستگيري کمتر از ۱۸ سال داشت در دی ۱۳۹۰ همراه با پنج زنداني سیاسی اهل سنت اعدام شد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، اعدام جمعي زندانيان اهل سنت را كه همزمان با سالگرد قتل عام 1367 صورت گرفت جنايت انزجار آور عليه بشريت و تلاش بيهوده براي جلوگيري از انفجار خشم مردم توصيف كرد. وي به همبستگي با خانواده قربانيان فراخواند و از شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت ملل متحد خواهان تشكيل يك دادگاه بين المللي براي محاكمه سردمداران فاشيسم ديني حاكم بر ايران شد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s