ایران:‌ اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد محمد عبداللهی پس از 6 سال زندان

ایران:‌ اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی کرد محمد عبداللهی پس از 6 سال زندان

muhammad-abdulahi_0رژیم ضدبشری آخوندی صبح امروز سه شنبه ۱۹مرداد(۹ اوت) محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد 35 ساله را در زندان مركزي اروميه به دار آويخت. اين هموطن كرد كه از اهالي بوکان بود، در اسفند 1389 در حالی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد.

بازجويان و شکنجه گران سپاه با وجود اینکه محمد عبدالهي از جراحت شديد و شكستگي دست و پا رنج مي برد، او را به سلول انفرادي منتقل كرده و او را ماهها تحت شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند. او سپس از طرف دژخیمان قضاییه آخوندی به اتهام آخوند ساخته «محاربه» به اعدام محکوم شد.

مقاومت ايران ضمن ابراز صميمانه ترين تسليتها به خانواده و دوستان محمد عبدالهي و عموم مردم كردستان ايران بار ديگر تأكيد مي كند كه مراوده اقتصادي و سياسي با فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه اعدام 120 هزار زنداني سياسي و از جمله قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در 1367 را در پرونده خود دارد، به هر بهانه یي كه باشد، در خدمت نقض حقوق بشر و مشوق جنايات آن است و باید متوقف شود و سردمداران آن به اتهام جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار گيرند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s