ایران: هشدار نسبت به جان زنداني سياسي علی معزی و فراخوان براي نجات وي

ایران: هشدار نسبت به جان زنداني سياسي علی معزی و فراخوان براي نجات وي

2016112002043803731681دژخیمان رژیم آخوندی زندانی سیاسی علی معزی را در يك اقدام مشكوك از صبح امروز چهارشنبه ۱۵ دی (۴ژانویه) به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت وی فرامی خواند.

علی معزی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت محبوس است؛ صبح امروز به صورتي غیرعادی به بهداری زندان فراخوانده شد. اما او كه احتمال يك توطئه را مي داد از رفتن به بهداری امتناع نمود.

او طبق روال معمول هفتگی؛ امروز به ملاقات خانواده اش رفت اما حوالی ساعت 10 صبح هنگام بازگشت، توسط افراد ناشناسی به محل نامعلومی منتقل شد و هنوز هيچ نشانی از او در دست نیست.

علی معزی؛ از زندانیان دهه 60 و پدر دو مجاهد اشرفی است. وی آخرین بار در خرداد سال 1390 دستگیر شد. و در آذر ماه سال 94 به رغم پایان دوران محکومیتش، به یک سال زندان اضافی محکوم شد. علی معزی از بیماریهای مختلف رنج می برد و بارها در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه های مختلف قرار گرفته است.

در همین حال دژخیمان زندانی سیاسی صالح کهندل را که در آستانه آزادی قرار دارد به بند 8 اطلاعات زندان گوهردشت احضار کردند و او را تهدید کردند که پس از پایان محکومیتش او را آزاد نخواهند کرد. آنها گفتند در صورتی که آزاد شوی هم حق نداری که در مکانهای عمومی حاضر شوی در غیراینصورت دوباره تو را دستگیر خواهیم نمود.

صالح کهندل، ۵۱ساله: در زمستان ۸۵، به جرم هواداري از مجاهدين دستگير و به ۱۰سال حبس محكوم شد. مهديه و اكبر مدد زاده دو تن از بستگان وي در قتل عام ساكنان اشرف در فروردين ۹۰ به شهادت رسيدند.

 پرونده سازیهای جعلی پس از دوران محکومیت یک روال شناخته شده رژیم آخوندی برای سر باز زدن از آزادی زندانیان سیاسی است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s