ننگ بر مماشات – دادگاه قانون اساسی بلژیک حکم خود را در مورد انتقال اسدالله اسدی امروز اعلام می‌کندننگ بر مماشات –

دادگاه قانون اساسی بلژیک اعلام کرد حکم خود را در مورد معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران در مورد انتقال اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار امروز جمعه ساعت ۷ بعدازظهر اعلام می‌کند.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت: به این ترتیب با تغییر زمان صدور رأی و اعلام آن در ساعت ۷ بعدازظهر جمعه به جای ۸مارس که قبلاً اعلام شده بود می‌خواهند فرصتی برای ادامه پروسه قضایی باقی نگذارند. جای تردید نیست که پروسه قضایی، سیاسی و مختل شده است.
موضوع اصلی تماس تلفنی نخست‌وزیر بلژیک و رئیسی جلاد در چهارشنبه و ملاقات وزیر خارجه رژیم و وزیر خارجه بلژیک در ژنو در دوشنبه گذشته، انجام همین معامله و تبادل اسدی با گروگان بلژیکی بوده است. کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت قبلاً در این خصوص هشدار داده بود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s