ایران: جان سپردن چهار زنداني اهل سنت بر اثر شكنجه و محروميت از درمان دهها زنداني اهل سنت در گوهر دشت زير اعدام قرار دارند

English Français فارسي عربي

ایران: جان سپردن چهار زنداني اهل سنت بر اثر شكنجه و محروميت از درمان

دهها زنداني اهل سنت در گوهر دشت زير اعدام قرار دارند             

فراخوان به حمايت از زندانيان اهل سنت و خانواده هاي آنان

20897فاشيسم ديني حاكم بر ايران در حاليكه در ايام ميلاد پيامبر اسلام دجالانه هفته وحدت برگزار مي كند و از برادري و برابري بين شيعه و سني دم مي زند، سركوب، اعدام و زجركش كردن زندانيان اهل سنت را در زندانهاي مختلف كشور شدت بخشیده است.

در روزهای ۶، ۷، ۸ و ۹ دیماه چهار زندانی اهل سنت بر اثر شکنجه دژخیمان و محرومیت از درمان در زندان مرکزی زاهدان جان خود را از دست دادند.

در روز ۹ دي اقبال (مهدی) نارويي، ۲۳ساله، از زندانيان اهل سنت بلوچ در زندان زاهدان  بر اثر شكنجه دژخيمان رژيم در بند قرنطينه اين زندان جان خود را از دست داد. وي پس از آن كه به اعمال فشارهاي شكنجه گران اعتراض كرد و با آنان درگير شد، به بند قرنطينه منتقل شده بود.

سه روز پيش از آن نيز فرزاد نارویی، ۴۰ ساله در بند پنج زندان مرکزی زاهدان بر اثر شکنجه های وحشیانه و عدم رسیدگیهای پزشکی جان باخت. او پس از سه روز شکنجه در اداره آگاهی زاهدان در حالی به بند منتقل شد که از ناحیه کمر و پا زخمهای شدید داشت و حالش بسیار وخیم بود. به رغم این، سردژخیم خلیلی معاون اطلاعات زندان از هرگونه رسیدگی درمانی به وی جلوگیری کرد.

در روزهای ۷ و ۸ دیماه نیز، مهدی نارویی ۳۸ساله پس از تحمل شش سال حبس و غلام ربانی ۴۰ساله پس از تحمل دو سال حبس، بر اثر فقدان رسیدگیهای پزشکی جان خود را از دست دادند.

از سوي ديگر دهها زنداني اهل سنت در زندان گوهر دشت به ويژه در سالن ۱۰ بند چهار اين زندان محكوم به اعدام شده و احكام آنها توسط دژخيمان ديوان عالي آخوندها نيز تأييد شده است. آنها با اتهامهاي مسخره و آخوند ساخته یی مانند «تبليغ عليه نظام، افساد في الارض و محاربه» محكوم به اعدام شده اند.

علاوه بر اين در روزهاي اخير در زندان گوهر دشت بندهايي كه زندانيان اهل سنت در آن به سر مي برند مورد يورش پاسداران و بازرسيها و جابه جايي هايي گاه و بيگاه و اعمال محدوديتهاي مضاعف واقع مي شوند.

مقاومت ايران عموم مردم به خصوص جوانان از هر دين و مذهب و مرامي را به حمايت از عموم زندانيان و خانواده هايشان به ويژه زندانيان اهل سنت فرا مي خواند. اين رژيم دشمن همه مردم اعم از شيعه و سني و مسلمان و غير مسلمان است و از دين و مذهب صرفا به مثابه ابزاري براي سركوب مردم سوء استفاده مي كند. برابري و وحدتي كه اين رژيم از آن دم مي زند، چيزي جز برابري در سركوب و ستم و اعدام و محروميت و فقر نيست.

مقاومت ایران همچنين از عموم مراجع بین المللی به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه كار بازداشتهاي خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد آزاديهای مذهبی و عقیدتی و ديگر گزارشگران و ارگانهاي ذيربط می خواهد در مقابل جنايتهای اين رژيم قرون وسطايي سكوت ننموده و از شوراي امنيت ملل متحد خواستار اقدام مؤثر براي پايان دادن به نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران و خاتمه بخشیدن به شرایط وخیم زندانها شوند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s